Zdrojový kód wiki Další informace

Naposledy změněno Denisa Wernerová 29.08.2017 12:42

Show last authors
1 **Optimalizace MySQL dotazů:**
2
3 Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), které náš automatizovaný systém v měsíčních intervalech zasílá e-mail se statistikou pomalých MySQL dotazů. Optimalizace ze strany uživatelů je //nezbytná// pro zajištění kvality služby na sdílené serverové platformě. Toto se týká zejména programátorů vyvíjejích vlastní aplikace. Naopak známé a často používané publikační systémy (tzv. [[CMS>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_pro_spr%C3%A1vu_obsahu]]) bývají zpravidla proti nešvarům v SQL dotazech ošetřeny a optimalizace je u nich nežádoucí vzhledem k riziku rozbití struktury databáze, příp. programového kódu. Následně např. není možné provést upgrade na vyšší verzi daného CMS systému.
4
5 //Pozn.: Chyby v optimalizaci dotazů publikačního systému hlaste prosím přímo vývojovému týmu daného CMS.//
6
7
8 **Optimalizace dotazů je komplexní problém zahrnující:**
9
10 * návrh struktury databáze,
11 * PHP programový kód,
12 * tvorbu vlastních SQL dotazů.
13
14 **Postup při optimalizaci zahrnuje:**
15
16 * vyhledání příčiny a její odstranění (chybějící indexy nad tabulkami, smyčky v PHP kódu generující množství identických dotazů, špatně konstruované dotazy...),
17 * revizi provedeného zásahu v lokálním kontextu (doba vykonání dotazu),
18 * zjištění vlivu opravy na chování celé aplikace (např. doba vygenerování stránky).
19
20 **Kde začít:**
21
22 * [[Google: Optimalizace SQL dotazů>>url:http://www.google.cz/search?q=Optimalizace+SQL+dotaz%C5%AF]]
23 * [[Optimalizace v MySQL>>url:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/optimization.html]] a [[EXPLAIN ...>>url:http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/using-explain.html]] (angl.)
24 * [[MySQL funkce v PHP>>url:http://www.php.net/manual/en/ref.mysql.php]] (angl.)
25
26 **Obecné informace:**
27
28 * Podrobnější informace o tom, co je webový server, naleznete např. ve [[Wikipedii>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_server]].