Změny dokumentu Webhostingové servery

Naposledy změněno Martin Výlet 28.05.2024 10:25

Od verze 11.1
změnil(a) Denisa Wernerová
k 29.08.2017 12:42
Změnit komentář: Renamed back-links.
Na verzi 21.1
změnil(a) Martin Výlet
k 28.05.2024 10:25
Změnit komentář: Žádné komentáře k této verzi

Summary

Details

Page properties
Autor dokumentu
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.vyl0022
Content
... ... @@ -1,24 +1,53 @@
1 -K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následují servery:
1 +== Web v univerzitním řešení ==
2 2  
3 -* webmel71.vsb.cz
4 -* webmel55.vsb.cz
3 +Centrum informačních služeb poskytuje udržovaný redakční systém OpenCms pro tvorbu webu v jednotné univerzitní šabloně. Pracoviště mají možnost zdarma vytvořit svůj web v jednotném vzhledu odpovídajícímu vizuálnímu stylu univerzity. Šablona webu umožňuje skládat obsah webu z předdefinovaných prvků, a to jako statických, tak dynamických, tzn. že je možné zapojovat dynamické výstupy z jiných informačních systémů – např. novinky, telefonní seznam, OBD (publikace), EPZ (projekty) a další. Tvorba webu se řídí příslušnou [[směrnicí>>https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/a5647c53-7052-4164-98d3-5069feab60ca]].
5 5  
6 -Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
5 +**Výhody tvorby webu v univerzitním řešení:**
7 7  
8 -Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen.WebHome]] a [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
7 +* není potřeba nic instalovat
8 +* není potřeba udržovat žádný systém, řešit jeho bezpečnostní stránky a starat se o aktualizace systému
9 +* jednotný vzhled webu v souladu s vizuálním stylem univerzity
10 +* možnost dynamického načítání a zobrazování dat z jiných univerzitních systémů
11 +* integrovaná možnost autentizace – tedy možnost mít některou část webu po přihlášení jenom pro určitě osoby
12 +* zdarma bez žádných nákladů pro útvar
13 +* správu webu zvládne i osoba bez IT znalostí (samozřejmě povědomí o tvorbě webů je velkou výhodou)
9 9  
15 +Žádost o vytvoření webu můžete zaslat přes [[idesk.vsb.cz>>https://idesk.vsb.cz]] ve frontě Webový portál. Případně můžete kontaktovat i Vašeho fakultního správce.
10 10  
17 +== Webmel ==
18 +
19 +Centrum informačních služeb nabízí i možnost hostování webů na serveru Webmel. Jedná se o klasický LAMP (Linux/Apache/MySQL/PHP) server. Přístup k serveru je umožněn přes SFTP a uživatel má možnost používat i různé redakční systémy (Wordpress, Joomla, apod.). Hlavní výhodou je, že si správce může vytvořit web přesně podle svých představ s vlastní doménou a není nutné mít jednu šablonu.
20 +
21 +**Důležité informace**
22 +
23 +* Instalaci a nastavení webu na serveru si správce **dělá sám**
24 +* weby hostované na webmelu musí dodržovat [[vizuální styl>>https://vizual.vsb.cz/cs/]] VŠB-TUO a další pravidla univerzity
25 +* Správce **musí provádět bezpečnostní aktualizace** redakčních systémů
26 +* Servery je nutné **pravidelně migrovat na nový server** z důvodu konce podpory staré verze PHP - každé 2 až 3 roky.
27 +
28 +**Aktuální servery**
29 +
30 +* webmel83.vsb.cz
31 +* webmel81.vsb.cz (ukončení provozu v prosinci 2025)
32 +
33 +Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
34 +
35 +Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
36 +
37 +(% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
38 +
39 +
11 11  **Přístup k administraci databází:**
12 12  
13 13  **MySQL**
14 14  
15 -* [[https:~~/~~/webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/]]
16 -* [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
44 +* [[https:~~/~~/webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/>>https://webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/]]
45 +* [[https:~~/~~/webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 17  
18 18  **Další informace:**
19 19  
20 20  * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
21 -* [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
50 +* [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - kladní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
22 22  * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
23 -* [[**Datové kvóty na serveru webmel71**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]
24 -* [[**Datové kvóty na serveru webmel55**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]
52 +* [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
53 +* [[**Datové kvóty na serverech webmel**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]