Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 12:35

From version 10.1
edited by vyc022
on 29.08.2017 12:42
Change comment: Renamed back-links.
To version 11.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:42
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.vyc022
1 +XWiki.wer022
Content
... ... @@ -17,7 +17,7 @@
17 17  
18 18  **Další informace:**
19 19  
20 -* [[**Přenos souborů**>>servery.prenos]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
20 +* [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
21 21  * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
22 22  * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
23 23  * [[**Datové kvóty na serveru webmel71**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]