Webhostingové servery

Version 11.1 by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:42

K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:

  • webmel71.vsb.cz
  • webmel55.vsb.cz

Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP (LAMP) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.

Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery HomeN a HomeL.

Přístup k administraci databází:

MySQL

Další informace: