Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.05.2024 10:25

From version 1.5
edited by bac0025
on 05.03.2015 08:14
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.6
edited by bac0025
on 11.03.2015 10:42
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -6,19 +6,19 @@
6 6  
7 7  Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/My- nebo PostgreSQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
8 8  
9 -//Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery// [[//HomeN//>>servery.homen]] //a// [[//HomeL//>>servery.homel]]//.//
9 +Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen]] a [[HomeL>>servery.homel]].
10 10  
11 11  
12 -== (% style="font-size: 22px;" %)**Přístup k administraci databází**(%%) ==
12 +=== Přístup k administraci databází ===
13 13  
14 -* **MySQL**
14 +**MySQL**
15 15  
16 - [[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 - [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 - [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
16 + [[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 + [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 + [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
19 19  
20 20  
21 -== (% style="font-size: 22px;" %)**Další informace**(%%) ==
21 +=== Další informace ===
22 22  
23 23  ==== **[[Přenos souborů>>servery.prenos]]** ====
24 24