Serverová infrastruktura

Last modified by Denisa Wernerová on 01.07.2024 08:49

HomeL

  • Linuxový uživatelský server homel.vsb.cz

Webhostingové servery

  • Základní informace o webhostingových serverech.

Distribuovaný file systém (DFS)

Nextcloud

  • Centrální datové úložiště pro zaměstnance.

Systém jednotného přihlášení SSO

  • SSO umožňuje uživateli po přihlášení do jedné aplikace automaticky přístup do všech aplikací, které jsou součástí SSO

Federace identit

  • Informace o České akademické federaci identit eduID.cz

Virtuální infrastruktura

  • Základní informace o virtuální infrastruktuře

LDAP

  • Přihlašování do systémů školy pomocí jednotného hesla je realizováno protokolem LDAP

PIOS - Panelový informační obrazový systém

GitLab - webový správce repozitářů