Co dělat se zavirovaným počítačem?

Naposledy změněno Denisa Wernerová 03.08.2023 12:55

Riziko napadení počítače můžete snížit tak, že budete dodržovat základní body prevence  (Prevence - jak zabezpečit počítač).

Pokud již ale dojde k tomu, že se váš počítač začne chovat podezřele (samovolně vyskakující okna prohlížeče, zvýšená síťová aktivita, citelně zpomalený systém, atd.), případně jste byl upozorněn na detekovaný podezřelý síťový provoz z vašeho počítače nebo detekované útoky na jiné počítače v počítačové síti univerzity, pak budete muset provést vyčištění vašeho počítače nebo zkontaktovat vašeho správce útvaru/fakulty.

Podle vlastníka počítače

Soukromý počítač doma/na kolejích:

 • Proveďte aktualizaci operačního systému, všech nainstalovaných aplikací (především Adobe Flash player a Reader, Java, prohlížeče), antiviru a vyčištění / odvirování počítače. V případě potíží s vyčištěním počítače, prosím, zkontaktujte odborný servis.
 • Aby vám mohl být opětovně povolen přístup do počítačové sítě univerzity, oznamte nám přes helpdeskové pracoviště, že jste provedli vyčištění, zaktualizování a zabezpečení počítače. V případě nedostatečného zabezpečení stanice bude ale přístup do počítačové sítě univerzity znovu zakázán!

Počítač ve vlastnictví univerzity:

 • V případě, že vám byl z důvodu zavirování zablokován přístup do počítačové sítě univerzity, zkontaktujte vašeho správce útvaru/fakulty nebo vašeho pověřeného správce.

Postup pro odvirování počítače

 1. Jistě máte pravidelné zálohy vašich dat. Před vyčištěním / odvirováním počítače ještě jednou svá data zazálohujte.
  • Může se stát, že nebude možno systém opravit, nebo dojde při opravě k poškození systému takovým způsobem, že bude nutno znovu nainstalovat operační systém.
  • Vaše data mohou být malwarem zakódována a nepůjde je opravit, antimalware nástroje (antiviry) většinou řeší opravu souboru jeho smazáním.
 2. Zaktualizujte operační systém.
  • Čistý počítač bez aktualizací může být přes síť napaden během velmi krátké doby (i do 20 min.). Instalujte operační systém a poslední Service Pack bez připojení do sítě.
  • Stáhněte si dopředu poslední Service Pack ze stránek společnosti Microsoft.
 3. Zaktualizujte !!!veškerý nainstalovaný software!!!
  • Nezaktualizované nainstalované aplikace (jako jsou Adobe Flash Player, Adobe Reader, Java, Firefox, Chrome, atp.) ulehčují útočníkům vzálené napadení vaší stanice.
  • Doporučujeme pravidelně používat programy pro detekci nezaktualizovaných/neopravených aplikací - FileHippo Updater, PSI od spol. Secunia, Ninite, aj.
 4. Zaktualizujte antimalware nástroje (antivirus) a proveďte důkladnou kontrolu počítače a přenosných médii (USB klíčenky, externí disky, apod.).
 5. Prostudujte článek Škodlivý software, SPYWARE, ADWARE atd. včetně odkazů v něm uvedených.
  • Odinstalujte nepotřebný a nelegální software, mnoho (nelegálních) programů s sebou přináší viry, spyware atd.
  • Zkuste podle postupu např. na viry.cz - Likvidace havěti nainstalovat některý z uvedených programů (např. Spybot S&D) a provést pročištění počítače.
 6. V případě těžko odstranitelného malware zkuste:
  • Vypnout počítač a vyjmout pevný disk s operačním systémem.
  • Připojte ho v čistém počítači se všemi aktualizacemi a s aktualizovaným antivirem a případně i s některým programem na spyware adware viz Škodlivý software, SPYWARE, ADWARE atd.
  • Proveďte důkladnou kontrolu. V případě, že by při čištění došlo k poškození systému testovaného disku, bude možná nutno provést přeinstalaci a využít pravidelné zálohy.
 7. Po vyčištění počítače je vhodné také provést změnu veškerých hesel (pošta, ICQ, facebook, internetové bankovnictví, apod.). Při napadení systému počítače dochází velmi často k odcizení Vámi používaných hesel a jejich následnému zneužití.
 8. Pročistěte dočasné soubory - Temporary Internet Files. Použijte například program CCleaner, který umí vyčistit i dočasné soubory bežných aplikací.
 9. Zkontrolujte nainstalované doplňky v prohlížeči Internetu (Microsoft IE - Nástroje  Možnosti Internetu  záložka Programy  Spravovat doplňky)
 10. Dodržujte bezpečnostní body dle Prevence - jak zabezpečit počítač.