Možnosti PDF exportu

Naposledy změněno 02.04.2020 21:02

Vyberte překlad,který chcete exportovat.
Vytiskněte titulní stránku, která obsahuje název stránky, autora a datum poslední změny.
Uveďte nadpisy na začátku dokumentu PDF, obvykle hned po úvodní stránce.
Header displayed on each page
Footer displayed on each page
Vložte komentáře stránky ke konci dokumentu PDF, obvykle před obrazové přílohy.
Vytiskněte obrázkové přílohy na úplném konci dokumentu PDF.
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava