Ukončení Stream live events

Last modified by on 03.08.2023 14:17

Dne 15. září bude společností Microsoft ukončen provoz služby Stream live events ve Stream Classic.

Více informací na stránkách společnosti Microsoft.

 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava