Windows - AnyConnect VPN klient

Naposledy změněno 10.05.2021 14:38

Od 1.7.2021 nebude podporován Cisco AnyConnect Secure Mobility Client pro Windows 7 pro připojení do sítě univerzity prostřednictvím VPN. Důvodem je ukončená podpora ze strany společnosti Microsoft od 14.1.2020 (tedy 1,5 roku) a nově také ze strany společnosti Cisco, která poskytuje aplikaci Cisco AnyConnect. Prosíme, aktualizujte včas své stanice a notebooky s Windows 7 na Windows 10.

Tento klient umožňuje připojit se k VPN koncentrátoru pomocí běžného webového prohlížeče. Je nutný prohlížeč se zapnutou podporou Javy (lze nainstalovat z www.java.com) nebo ActiveX. Výhodou tohoto klienta proti běžnému VPN klientovi je, že lépe komunikuje ze sítí za firewallem (pro odborníky: používá SSL/TLS místo IPSec). Podporuje i 64-bitové verze Windows.

Přístup přes VPN klienta je možný pouze z Internetu, nelze ho tedy použít ze školní lokální sítě.

Postup při instalaci:

 1. V prohlížeči si otevřete stránku https://vpn.vsb.cz, v přihlašovacím okně vyberte skupina VSB a vyplňte univerzitní osobní číslo a heslo.

  1.png
   
 2. Pomocí tlačítka "Download for..." si stáhněte instalátor do počítače a následně jej spusťte a VPN klienta nainstalujte.

  2.png
   
 3. Po instalaci v aplikacích počítače najděte "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client" např. hledáním pomocí lupy.

  3.png
   
 4. Vyplňte adresu VPN koncentrátoru vpn.vsb.cz a klikněte na "Connect".

  4.png
   
 5. V přihlašovacím okně vyplňte univerzitní osobní číslo a heslo a potvrďte "OK".

  5.png
   
 6. Pro odpojení klikněte na "Disconnect" v běžící aplikaci.

  6.png
   

Postup při instalaci v Internet Explorer:

 1. Používáte-li Internet Explorer, přidejte nejdříve adresu VPN koncentrátoru mezi důvěryhodné servery.
  Jděte přes Nástroje (Alt+X) → Možnosti Internetuzáložka Zabezpečeníikona Důvěryhodné serverytlačítko Servery (v IE9 tlačítko Weby).
  Zadejte https://vpn.vsb.cz a přidejte tlačítkem Přidat.
  Uložte nastavení tlačítkem OK.
  (K oknu s nastavením se můžete dostat také přes Ovládací panely Možnosti Internetu.)

  010.png
   
 2. Poté pokračujte podle bodů uvedených na začátku návodu.
   

Pozn:

Značky:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava