Síťový antivirus a IPS

Last modified by on 29.08.2017 12:43

Některé části sítě TUONET jsou před viry a útoky z Internetu zabezpečeny pomocí specializovaného zařízení. To plní funkci síťového antiviru který scanuje HTTP, FTP, POP3 a IMAP provoz. Dále funguje jako IPS (Intrusion Protection System), který prohlíží procházející provoz, a pokud v něm nalezne signaturu známého útoku nebo škodlivého kódu, zaznamená varovnou zprávu a případně podezřelý provoz zablokuje.  Také je schopno provádět detekci anomálií  v síťovém provozu, například extrémně vysoký počet spojení z jednoho počítače, který může být způsoben šířením červa.

Konkrétně se používá několik různých typů zařízení Fortigate firmy Fortinet.

Přes síťový antivir a IPS jsou připojeny následující sítě:

 • 1.-3. patro budovy A,
 • budovy D,E,F,G
 • budovy J,K
 • nová knihovna
 • 5.-7. patro budovy N
 • geologický pavilon
 • obě budovy VEC
 • laboratoře HARD
 • budova CPIT2
 • většina počítačových učeben v lokalitě Poruba
 • lokalita Krásnopolská
 • učebny FAST na L.Podéště
 • WiFi sítě tuonet-simple
 • VPN přístup z Internetu

Na základě informací získaných tímto systémem jsou od školní sítě odpojovány zavirované nebo jinak napadené počítače.

Bližší informace podá Ing. Jiří Grygárek, CIT

Created by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:43
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava