Pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích VŠB-TUO

Naposledy změněno Denisa Wernerová 07.06.2024 09:36

Obecná pravidla:

 1. Počítačová síť na kolejích VŠB–TUO, Studentská 1777,O-Poruba, nebo Dr.Malého 15,Ostrava 1 (dále jen „počítačová síť na kolejích“) je součástí počítačové sítě VŠB-TUO (dále jen „počítačová síť TUONET“).
 2. Podsíť koleje lze užívat v souladu s Pravidly užívání počítačové sítě VŠB-TUO – směrnice rektora č. 2/99.
 3. Připojení na počítačovou síť na kolejích je chápáno jako připojení soukromých počítačů (PC) jednotlivých studentů VŠB-TUO z objektu kolejí (Studentská 1777,O.-Poruba) na počítačovou síť TUONET, používaných pouze v souvislosti s plněním studijních povinností či vědeckých aktivit.
 4. Studenti se svou registrací zavazují, že:
  • budou dodržovat stanovená pravidla pro užívání počítačové sítě na kolejích
  • budou využívat nabízené prostředky počítačové sítě na kolejích v souladu s platnými předpisy (směrnice, příkazy)
  • nebudou prostředky počítačové sítě na kolejích využívat ke komerčním účelům
    

Práva a povinnosti uživatelů:

 1. Uživatel musí dodržovat Pravidla užívání počítačové sítě VŠB-TUO (TUO_SME_99_002).
 2. Uživatel je povinen neprodleně hlásit porušení stanovených pravidel provozu počítačové sítě jejímu správci-administrátoru.
 3. Administrátor je oprávněn dočasně odpojit od sítě počítač, který je zavirován nebo jiným způsobem napaden.
   

Příklady činností, které jsou ve zřejmém rozporu se stanovenými pravidly:

 1. Komerční využívání Internetu
 2. Provozování serverů, PC s nelegálním SW nebo s obsahem porušujícím autorská práva
 3. Stahování materiálů chráněných autorským zákonem pomocí torrentů apod.
 4. Získání neautorizovaného přístupu (hacking)
 5. Nepovolená instalace bezdrátového přístupového bodu
 6. Změna přidělené IP adresy
   

Sankce:

 1. směrnice TUO_SME_99_002, oddíl VIII. Sankce.
   

Řešení problémů a informace:

Při problémech s připojením kontaktujte správu počítačové sítě elektronicky prostřednictvím helpdeskového systému. Při výběru fronty zvolte frontu Počítačová síť a připojení. Kontaktovat můžete také přímo helpdeskové pracoviště.