Wiki source code of E-výuka

Last modified by on 04.08.2023 09:22

Show last authors
1 {{toc depth="2"/}}
2
3 ----
4
5 = Jaký systém zvolit pro vložení studijního materiálu? =
6
7 * **Studijní oporu použitelnou pro akreditaci**
8 ** použijte EDISON ([[návod>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-edisonu.WebHome]])
9 * **Studijní materiál se zpětnou vazbou (testy znalostí, úkoly)**
10 ** použijte LMS ([[návod>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-lms.WebHome]])
11 * **Pracovní studijní materiál**
12 ** můžete použít LMS ([[návod>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-lms.WebHome]])
13 *** + podpora verzí (v rámci akademických semestrů)
14 *** + možnost interaktivního obsahu
15 *** + podpora licencí (volitelně)
16 *** + vhodné pro pravidelně aktualizovaný materiál (přednášky, prezentace)
17 ** můžete použít DSpace ([[návod>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-dspace.WebHome]])
18 *** + podpora licencí
19 *** + globálně sklízený repozitář
20 *** + unikátní identifikátor dokumentu
21 *** - nevhodné pro pravidelně aktualizovaný materiál (přednášky, prezentace)
22 * **Skripta v podobě elektronické knihy**
23 ** použijte DSpace ([[návod>>doc:informacni-systemy.e-vyuka.vlozeni-materialu-do-dspace.WebHome]])
24
25 === ===
26
27 === Zdrojové systémy studijních materiálů a jejich vlastnosti ===
28
29
30 |=Informační systém|=Podpora dostupnosti materiálu bez přihlášení?|=Kdo může k materiálům přistupovat?|=Kdo může materiály vkládat?|=Podpora distribučních licencí*?|=Podpora verzování materiálů?
31 |[[DSpace>>https://dspace.vsb.cz]]|Ano (ale je třeba o nastavení požádat při vkládání).|Všichni studenti a zaměstnanci fakulty, pod kterou je materiál do repozitáře vložen.|Všichni zaměstnanci v rámci své fakulty.|Ano.|Ne.
32 |[[EDISON>>https://edison.vsb.cz/]]|Ne (společné nastavení pro všechny dokumenty).|Všichni uživatelé po přihlášení do SSO.|Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející, cvičící a osoby s rolí správy předmětu katedry.|Ne.|Ne.
33 |[[LMS>>https://lms.vsb.cz]]|Ne (ale lze nastavit přístup pro Hosta - účet bez hesla).|Všichni studenti - dle zapsaných předmětů v osobním studijním plánu.|Garant předmětu, garant verze předmětu, přednášející a cvičící.|Ano.|Ano (pouze v rámci kurzů v akademických semestrech).
34
35 ~* creative commons, public domain, all right reserved
36
37
38 ----
39
40 = Z jakých systémů jsou jednotlivé části stránky generovány? =
41
42 Portál E-výuka generuje obsah stránek na základě získaných dat o verzi předmětu, která čerpá ze zdrojových informačních systémů.
43
44 Obsah na stránce je tvořen z níže vyjmenovaných částí spolu s informacemi o zdrojových datech:
45
46 * **Cíle předmětu** - karta předmětu v systému EDISON
47 * **Elektronické kurzy v LMS** - odkazy na kurzy v LMS pro tuto verzi předmětu a aktuální ak. rok
48 * **Elektronické studijní opory**
49 ** **Studijní systém (EDISON)** - studijní opory na kartě verze předmětu v systému EDISON
50 ** **Digitální repozitář (DSpace VŠB-TUO)** - studijní opory umístěné v kolekcích pod jednotlivými fakultami
51 * **Povinná literatura** - karta předmětu v systému EDISON
52 * **Doporučená literatura** - karta předmětu v systému EDISON
53 * **Informace o verzi předmětu (v tabulce)** - karta verze předmětu v systému EDISON
54
55 ----
56
57 = Kam hlásit případné problémy? =
58
59 Problémy s vygenerováním stránky nebo nefungující propojení se zdrojovým informačním systémem nám prosím předávejte prostřednictvím helpdeskového požadavku pro frontu **Webový portál**, který založíte v helpdeskovém systému iDESK [[https:~~/~~/idesk.vsb.cz>>https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=25]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava