Wiki source code of Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 29.08.2017 12:44

Hide last authors
Denisa Wernerová 4.13 1 {{info}}
Denisa Wernerová 4.15 2 (% style="font-size: 18px;" %)Důležité informace(%%)
Denisa Wernerová 4.13 3
Denisa Wernerová 4.14 4 **Konec podpory prohlížeče Chrome:**
Denisa Wernerová 4.13 5 * Google zavrhl generování žádosti o certifikát ve svých prohlížečích. Od verze 49 prohlížeče Chrome nelze o certifikát požádat. Použijte prosím jiný prohlížeč a následně certifikát do Chrome naimportujte.
6 {{/info}}
7
ser0018 2.1 8 Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9
ork01 6.1 10 Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
Denisa Wernerová 4.4 11
ork01 10.2 12 * [[image:ic_ca.gif]] [[Osobní certifikáty TCS (TCS-P)>>uzivatel.certifikaty||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
13 * [[image:ic_ca.gif]] [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty||anchor="tcs_certifikat"]]
14 * [[image:ic_ca.gif]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>uzivatel.certifikaty||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
Denisa Wernerová 7.6 15
ser0018 2.1 16
ork01 6.1 17 == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
ser0018 2.1 18
ork01 6.1 19 Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
ser0018 2.1 20
Denisa Wernerová 7.8 21 === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
Denisa Wernerová 4.4 22
Denisa Wernerová 7.6 23 Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
ser0018 2.1 24
Denisa Wernerová 7.4 25 {{id name="TCS_osobni"/}}[[**Osobní certifikát TCS**>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
ser0018 2.1 26
Denisa Wernerová 7.4 27 * slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
Denisa Wernerová 3.2 28
Denisa Wernerová 11.1 29 * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
Denisa Wernerová 7.4 30 {{id name="tcs_certifikat"/}}
31
Denisa Wernerová 7.8 32 === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
Denisa Wernerová 4.1 33
Denisa Wernerová 7.6 34 vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
Denisa Wernerová 3.2 35
ork01 8.1 36 **Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát**, registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[Serverové cerifikáty TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]].
Denisa Wernerová 3.2 37
Denisa Wernerová 4.12 38 * Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:https://tcs.cesnet.cz/requestconfig/]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/]]. V případě potíží můžete kontaktovat [[Helpdesk CIT>>doc:helpdesk.WebHome]] nebo napsat požadavek do fronty [[Certifikáty>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
ork01 9.1 39 * Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid.WebHome]].
Denisa Wernerová 7.6 40
ork01 4.10 41
Denisa Wernerová 4.4 42 == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
Denisa Wernerová 3.2 43
Denisa Wernerová 3.5 44 Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
Denisa Wernerová 7.8 45 {{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
Denisa Wernerová 3.5 46
Denisa Wernerová 7.10 47 === Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
Denisa Wernerová 3.2 48
Denisa Wernerová 7.10 49 VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
50
Denisa Wernerová 12.1 51 * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava