Wiki source code of Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 26.06.2019 12:03

Hide last authors
Denisa Wernerová 4.13 1 {{info}}
Denisa Wernerová 4.15 2 (% style="font-size: 18px;" %)Důležité informace(%%)
Denisa Wernerová 4.13 3
Denisa Wernerová 4.14 4 **Konec podpory prohlížeče Chrome:**
Denisa Wernerová 4.13 5 * Google zavrhl generování žádosti o certifikát ve svých prohlížečích. Od verze 49 prohlížeče Chrome nelze o certifikát požádat. Použijte prosím jiný prohlížeč a následně certifikát do Chrome naimportujte.
6 {{/info}}
7
ser0018 2.1 8 Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9
Denisa Wernerová 12.2 10 Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
Denisa Wernerová 7.6 11
ser0018 2.1 12
ork01 6.1 13 == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
ser0018 2.1 14
ork01 6.1 15 Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
ser0018 2.1 16
Denisa Wernerová 7.8 17 === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
Denisa Wernerová 4.4 18
Denisa Wernerová 12.2 19 Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
ser0018 2.1 20
Denisa Wernerová 12.3 21 Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
ser0018 2.1 22
Denisa Wernerová 12.3 23 * [[Postup pro vygenerování a import osobního certifikátu>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
Denisa Wernerová 3.2 24
Denisa Wernerová 7.8 25 === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
Denisa Wernerová 4.1 26
Denisa Wernerová 12.3 27 Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
Denisa Wernerová 3.2 28
Denisa Wernerová 12.3 29 * [[Postup vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]]
Denisa Wernerová 7.6 30
ork01 4.10 31
Denisa Wernerová 4.4 32 == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
Denisa Wernerová 3.2 33
Denisa Wernerová 3.5 34 Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
35
Denisa Wernerová 12.3 36 === 3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
Denisa Wernerová 3.2 37
Denisa Wernerová 12.3 38 VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
Denisa Wernerová 7.10 39
Denisa Wernerová 12.1 40 * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava