Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 01.07.2024 08:39

From version 3.4
edited by Denisa Wernerová
on 17.06.2015 12:19
Change comment: There is no comment for this version
To version 3.5
edited by Denisa Wernerová
on 17.06.2015 12:22
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -16,8 +16,8 @@
16 16  \\\\(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO:
17 17  
18 18  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
19 +
19 19  
20 -
21 21  (% style="font-size: 18px;" %)Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty:
22 22  
23 23  Tyto certifikáty jsou **vydávány studentům a zaměstnancům VŠB** - Technické univerzity Ostrava.
... ... @@ -29,7 +29,7 @@
29 29  
30 30  (% style="font-size: 14px;" %)**Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi:**
31 31  
32 -* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/osobni_cer_tcs/]]\\
32 +* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/osobni_cer_tcs/]]
33 33  
34 34  
35 35  (% style="font-size: 18px;" %)Serverové certifikáty TCS:
... ... @@ -45,8 +45,10 @@
45 45  * Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid]].
46 46  {{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
47 47  
48 -(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB:(%%)Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
48 +(% style="font-size: 18px;" %)Speciální typy certifikátů na VŠB:
49 49  
50 +Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
51 +
50 50  Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu
51 51  
52 52  VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/?simpleView=true&layout=layoutBlank&iframe=true]]. Tento certifikát //nelze použít// pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je //zpoplatněno//.