Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 4.9
edited by Denisa Wernerová
on 11.09.2015 10:42
To version 4.10
edited by ork01
on 26.10.2015 10:37
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.ork01
Content
... ... @@ -3,10 +3,8 @@
3 3  
4 4  == Certifikáty TERENA Certificate Service: ==
5 5  
6 -(% style="color: rgb(204, 0, 0);" %)Dne 1. února 2013 dlo ke změnám v procesu vydávání serverových certifikátů TCS. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělění.
6 +TERENA Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základinstalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydává certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
7 7  
8 -Společnost Comodo, která je naším dodavatelem certifikátů TCS, od 1. února 2013 zavádí další ověření žádostí o serverový certifikát. Tentokrát budou ověřována data organizace. Ověření bude probíhat buď telefonicky, nebo písemně a bude do něj zapojen KAŽDÝ ŽADATEL o certifikát za organizaci. Ten si během podávání žádosti zvolí způsob ověření (telefonicky či listovní zásilkou) a bude kontaktován přímo Comodem zvoleným způsobem. Touto cestou mu bude sdělen kód, který vyplní přes URL. URL mu bude (včetně veškerých instrukcí) sděleno e-mailem.
9 -\\TERENA Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností [[Comodo CA Limited>>url:http://www.comodo.com/e-commerce/ssl-certificates/ssl.php]], jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty COMODO CA Limited jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu není nutná instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
10 10  
11 11  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Certifikáty TERENA Certificate Service>>||anchor="TCS_service"]]
12 12  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Osobní certifikáty TCS>>||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
... ... @@ -13,6 +13,7 @@
13 13  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Osobní eScience certifikáty TCS>>||anchor="TCS_escience"]]
14 14  * [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Serverové certifikáty TCS>>||anchor="tcs_certifikat"]]
15 15  
14 +
16 16  Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
17 17  
18 18  == Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO: ==
... ... @@ -46,6 +46,7 @@
46 46  * Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:http://tools.cesnet-ca.cz/tcs-mkserverreq.phtml]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/]]. Aktuální seznam administrativních kontaktů pro VŠB-TUO je k nalezení na [[stránkách CESNET TCS>>url:https://tcs.cesnet.cz/doc/admins.php]].
47 47  * Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid]].
48 48  {{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
48 +
49 49  == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
50 50  
51 51  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava