Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 4.12
edited by Denisa Wernerová
on 12.01.2016 12:24
To version 4.13
edited by Denisa Wernerová
on 15.04.2016 09:10
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,3 +1,10 @@
1 +{{info}}
2 +**NOVINKY**
3 +
4 +//**Konec podpory prohlížeče Chrome:**//
5 +* Google zavrhl generování žádosti o certifikát ve svých prohlížečích. Od verze 49 prohlížeče Chrome nelze o certifikát požádat. Použijte prosím jiný prohlížeč a následně certifikát do Chrome naimportujte.
6 +{{/info}}
7 +
1 1  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
2 2  {{id name="TCS_service"/}}
3 3  
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava