Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 1.2
edited by Denisa Wernerová
on 27.02.2015 08:02
To version 2.1
edited by ser0018
on 24.03.2015 14:05
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.ser0018
Content
... ... @@ -1,0 +1,43 @@
1 +Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
2 +
3 +==== **Certifikáty TERENA Certificate Service ** ====
4 +
5 +(% style="color: rgb(255, 0, 0);" %)Dne 1. února 2013 dojde ke změnám v procesu vydávání serverových certifikátů TCS. Věnujte prosím zvýšenou pozornost tomuto sdělění.
6 +
7 +Společnost Comodo, která je naším dodavatelem certifikátů TCS, od 1. února 2013 zavádí další ověření žádostí o serverový certifikát. Tentokrát budou ověřována data organizace. Ověření bude probíhat buď telefonicky, nebo písemně a bude do něj zapojen KAŽDÝ ŽADATEL o certifikát za organizaci. Ten si během podávání žádosti zvolí způsob ověření (telefonicky či listovní zásilkou) a bude kontaktován přímo Comodem zvoleným způsobem. Touto cestou mu bude sdělen kód, který vyplní přes URL. URL mu bude (včetně veškerých instrukcí) sděleno e-mailem.
8 +\\TERENA Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností [[Comodo CA Limited>>url:http://www.comodo.com/e-commerce/ssl-certificates/ssl.php]], jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty COMODO CA Limited jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu není nutná instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
9 +
10 +* [[[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/ic_ca.gif||height="16" width="22"]]>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#TCS_service]] [[Certifikáty TERENA Certificate Service>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#TCS_service]]
11 +* [[[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/ic_ca.gif||height="16" width="22"]]>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#TCS_osobni]] [[**Osobní certifikáty TCS**>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#TCS_osobni]] (podpisové)
12 +* [[[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/ic_ca.gif||height="16" width="22"]]>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#TCS_escience]] [[Osobní eScience certifikáty TCS>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/#TCS_escience]]
13 +* [[[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/ic_ca.gif||height="16" width="22"]]>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#tcs_certifikat]] [[Serverové certifikáty TCS>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#tcs_certifikat]]
14 +
15 +Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/hd/index.html]].
16 +
17 +==== **Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO** ====
18 +
19 +* [[[[image:http://idoc.vsb.cz/miranda2/export/sites-root/idoc/cs/okruhy/cit/_common/_images/ic_ca.gif||height="16" width="22"]]>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/index.html#kvalifikovany_certifikat]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/#kvalifikovany_certifikat]]
20 +
21 +==== **Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty** ====
22 +
23 +Tyto certifikáty jsou vydávány studentům a zaměstnancům VŠB - Technické univerzity Ostrava.
24 +
25 +* [[Osobní certifikát TCS>>url:https://tcs-p.cesnet.cz/confusa/process_csr.php]] (podpisový)
26 +je "běžný" osobní certifikát vhodný pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv) a pro autentizaci k síťovým službám. Certifikáty obsahují jméno uživatele s plnou diakritikou, identifikaci VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na jeden, dva, nebo tři roky. Certifikáty s klíčem délky 1024 bitů mohou být vydány pouze na jeden rok. Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA Personal CA.//
27 +* [[Osobní eScience certifikát TCS>>url:https://tcs-p.cesnet.cz/confusa/process_csr.php||name="TCS_escience"]]
28 +jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA eScience Personal CA// akreditovaný u [[EUGridPMA>>url:http://eugridpma.org/]].
29 +
30 +==== **Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi** ====
31 +
32 +* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>url:http://idoc.vsb.cz/cs/okruhy/cit/uzivatel/ca/osobni_cer_tcs/]]
33 + Jak v prohlížeči Mozilla Firefox vygenerovat certifikát a následně jej importovat do poštovního klienta.
34 +
35 +==== {{id name="tcs_certifikat"/}}**Serverové certifikáty TCS** ====
36 +
37 +
38 +
39 +(((
40 +(% style="font-weight: normal;" %)**Serverové certifikáty jsou podepsány TERENA SSL CA, která je podepsána AddTrust External CA Root (V prohlížečích se certifikát hlásí jako //Ověřeno pomocí TERENA//, případně //USERTrust identifikoval tento web jako~://). **(%%)**Tyto certifikáty jsou vydávány pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně vsb.cz(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
41 +
42 +(% style="font-weight: normal;" %)**//Postup vytvoření žádosti o certifikát, registrace a vydání certifikátu//**
43 +)))
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava