Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 7.5
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:22
To version 7.6
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:32
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -9,26 +9,19 @@
9 9  
10 10  Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
11 11  
12 -
13 -* [[image:ic_ca.gif]] [[Certifikáty Trusted Certificate Service>>||anchor="trusted"]]
14 14  * [[image:ic_ca.gif]] [[Osobní certifikáty TCS>>||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
15 15  * [[image:ic_ca.gif]] [[Serverové certifikáty TCS>>||anchor="tcs_certifikat"]]
14 +* [[image:ic_ca.gif]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
15 +
16 16  
17 -{{id name="trusted"/}}
18 -
19 19  == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
20 20  
21 21  Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
22 22  
23 -== Speciáltypy certifikátů na VŠB-TUO: ==
21 +=== Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
24 24  
25 -* [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
26 -
23 +Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
27 27  
28 -== Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ==
29 -
30 -Tyto certifikáty jsou **vydávány studentům a zaměstnancům VŠB** - Technické univerzity Ostrava.
31 -
32 32  {{id name="TCS_osobni"/}}[[**Osobní certifikát TCS**>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
33 33  
34 34  * slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
... ... @@ -36,9 +36,9 @@
36 36  * [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:os-cer-tcs]]
37 37  {{id name="tcs_certifikat"/}}
38 38  
39 -== Serverové certifikáty TCS: ==
32 +=== Serverové certifikáty TCS: ===
40 40  
41 -vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou **vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
34 +vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
42 42  
43 43  Postup vytvoření žádosti o certifikát, registrace a vydání certifikátu [[Serverový certifikát TCS>>doc:os-cer-tcs]]:
44 44  
... ... @@ -46,6 +46,7 @@
46 46  
47 47  * Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:https://tcs.cesnet.cz/requestconfig/]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/]]. V případě potíží můžete kontaktovat [[Helpdesk CIT>>doc:helpdesk.WebHome]] nebo napsat požadavek do fronty [[Certifikáty>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
48 48  * Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid]].
42 +
49 49  
50 50  == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
51 51  
... ... @@ -53,6 +53,6 @@
53 53  
54 54  **{{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu**
55 55  
56 -* VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho vydání je zpoplatněno.
50 +* VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)vydání (% style="color: rgb(153, 0, 0); color: rgb(153, 0, 0)" %)j(% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)e zpoplatněno.
57 57  
58 58  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:postsignum]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava