Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 5.1
edited by ork01
on 13.05.2016 11:52
To version 6.1
edited by ork01
on 13.05.2016 11:58
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -6,19 +6,18 @@
6 6  {{/info}}
7 7  
8 8  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9 -{{id name="TCS_service"/}}
10 10  
11 -== Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
10 +Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
12 12  
13 -Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
14 14  
13 +* [[image:http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/uzivatel/certifikaty/ic_ca.gif?width=22&height=16||alt="ic_ca.gif" height="16" width="22"]] [[Certifikáty TERENA Certificate Service>>url:http://idoc.vsb.cz/xwiki/resources/js/xwiki/wysiwyg/xwe/23378DE5DE70B8EB7DCB14BEF897F74D.cache.html#TCS_service]]
14 +* [[image:http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/uzivatel/certifikaty/ic_ca.gif?width=22&height=16||alt="ic_ca.gif" height="16" width="22"]] [[Osobní certifikáty TCS>>url:http://idoc.vsb.cz/xwiki/resources/js/xwiki/wysiwyg/xwe/23378DE5DE70B8EB7DCB14BEF897F74D.cache.html#TCS_osobni]] (podpisové)
15 +* [[image:http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/uzivatel/certifikaty/ic_ca.gif?width=22&height=16||alt="ic_ca.gif" height="16" width="22"]] [[Osobní eScience certifikáty TCS>>url:http://idoc.vsb.cz/xwiki/resources/js/xwiki/wysiwyg/xwe/23378DE5DE70B8EB7DCB14BEF897F74D.cache.html#TCS_escience]]
16 +* [[image:http://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/download/uzivatel/certifikaty/ic_ca.gif?width=22&height=16||alt="ic_ca.gif" height="16" width="22"]] [[Serverové certifikáty TCS>>url:http://idoc.vsb.cz/xwiki/resources/js/xwiki/wysiwyg/xwe/23378DE5DE70B8EB7DCB14BEF897F74D.cache.html#tcs_certifikat]]
15 15  
16 -* [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Certifikáty TERENA Certificate Service>>||anchor="TCS_service"]]
17 -* [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Osobní certifikáty TCS>>||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
18 -* [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Osobní eScience certifikáty TCS>>||anchor="TCS_escience"]]
19 -* [[image:ic_ca.gif||height="16" width="22"]] [[Serverové certifikáty TCS>>||anchor="tcs_certifikat"]]
18 +== Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
20 20  
21 -ivatelské padavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
20 +Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávam institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
22 22  
23 23  == Speciální typy certifikátů na VŠB-TUO: ==
24 24  
... ... @@ -30,9 +30,7 @@
30 30  Tyto certifikáty jsou **vydávány studentům a zaměstnancům VŠB** - Technické univerzity Ostrava.
31 31  
32 32  * {{id name="TCS_osobni"/}}[[Osobní certifikát TCS>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
33 -je "běžný" osobní certifikát vhodný pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv) a pro autentizaci k síťovým službám. Certifikáty obsahují jméno uživatele s plnou diakritikou, identifikaci VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na jeden, dva, nebo tři roky. Certifikáty s klíčem délky 1024 bitů mohou být vydány pouze na jeden rok. Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA Personal CA.//
34 -* {{id name="TCS_escience"/}}[[Osobní eScience certifikát TCS>>url:https://tcs.cesnet.cz/||name="TCS_escience"]]
35 -jsou osobní certifikáty použitelné k autentizaci v gridových infrastrukturách a k zabezpečení elektronické pošty. Certifikáty obsahují jméno uživatele zbavené diakritiky, anglický název VŠB - Technické univerzity Ostrava, unikátní identifikátor uživatele (osobní číslo studenta/zaměstnance) a jednu až deset jeho emailových adres ověřených domovskou organizací. Vydávají se na 395 dní (cca 13 měsíců). Certifikáty vydává certifikační úřad //TERENA eScience Personal CA// akreditovaný u [[EUGridPMA>>url:http://eugridpma.org/]].
32 +slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. Sdružení CESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
36 36  
37 37  **Postup pro vygenerování certifikátu a jeho import v poštovním klientovi:**
38 38  
... ... @@ -41,7 +41,7 @@
41 41  
42 42  == Serverové certifikáty TCS: ==
43 43  
44 -Serverové certifikáty jsou podepsány TERENA SSL CA, kteje podepsána AddTrust External CA Root (V prohlížečích se certifikát hlásí jako //Ověřeno pomocí TERENA//, případ//USERTrust identifikoval tento web jako~://).** **Tyto certifikáty jsou **vydávány pouze důvěryhodným serverům univerzity v doméně vsb.cz(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
41 +vydá CESNET vmci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenom certifikátům implicitně důvěřujetšina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou **vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou(% style="font-weight: normal;" %).(%%)**
45 45  
46 46  (((
47 47  Postup vytvoření žádosti o certifikát, registrace a vydání certifikátu [[Serverový certifikát TCS>>doc:os-cer-tcs]]:
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava