Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by on 30.07.2021 10:29

From version 7.9
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:54
To version 7.10
edited by Denisa Wernerová
on 13.05.2016 12:55
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -45,8 +45,9 @@
45 45  
46 46  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
47 47  {{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
48 -===Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu===
49 49  
50 -* VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
49 +=== Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
51 51  
51 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
52 +
52 52  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:postsignum]]
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava