Virtuální infrastruktura

Last modified by on 03.08.2023 13:00

Nejčastěji využívanou službou datového centra, je provoz virtuálních serverových systémů na platformě VMware.

Role CIT

Role CITu spočívá v zajištění provozu virtuální infrastruktury, včetně diskových kapacit přidělených virtualizovaným systémům, popř. zálohování a monitoring běhu těchto systémů.

Funkcionality

Virtualizovaný serverový systém má správce systému pod svou plnou kontrolou. Může jej vypnout nebo zapnout, instaluje a sám konfiguruje operační systém. Jednotlivé virtualizované servery jsou automaticky distribuovány mezi fyzické virtualizační servery s ohledem na vytížení těchto serverů.

Postup při instalaci virtuálního serveru se výrazně neliší od instalace serveru fyzického, instalaci i správu lze realizovat i vzdáleně.

Kromě výše uvedených vlastností jsou k dispozici také následující služby:

Požadavky na provoz virtualizovaného systému

  • Do provozovaného virtuálního serveru je potřeba instalovat systémové moduly (tzv. VMware Tools), které zajistí optimální provoz a komunikaci mezi virtuálním i virtualizačním serverem.
  • Každý virtualizovaný serverový systém musí mít minimálně jednoho svého kvalifikovaného správce a jednoho vlastníka (může být jedna a tatáž osoba). Zodpovědný za běh tohoto systému je primárně tento určený správce.

Postup při žádosti o službu

O službu prosím žádejte prostřednictvím webového rozhraní HelpDesk CIT. Při žádosti uveďte:

  • jméno a osobní číslo správce(ů) serveru z řad zaměstnanců VŠB
  • technické parametry: RAM, disková kapacita, popř. počet dedikovaných CPU
  • typ instalovaného OS; uveďte také, zda se jedná o 64-bit (preferováno) nebo 32-bitový systém
  • účel provozovaného systému (uveďte také, zda se např. jedná o provozní, vývojový, testovací systém)
  • navrhované doménové jméno (přidělování FQDN se řídí Pravidly přidělování doménových jmen)
  • další požadavky (např. na dostupnost portů z Internetu)
  • Kalkulátor nákladů na provoz virtuálního systému

Po zřízení služby dostanete také přiděleny IPv4 a IPv6 adresy a službu můžete začít využívat podle publikovaných návodů.

 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava