Virtuální infrastruktura

Last modified by Petr Havlíček on 29.01.2024 06:45

Nejčastěji využívanou službou datového centra, je provoz virtuálních serverových systémů na platformě VMware vSphere.

Role CIT

Role CITu spočívá v zajištění provozu virtuální infrastruktury, včetně diskových kapacit přidělených virtualizovaným systémům, popř. zálohování a monitoring běhu těchto systémů.

Funkcionality

Virtualizační infrastruktura je rozdělena mezi dvě datová centra (budova rektorátu a univerzitní auly). Mezi lokalitami lze manuálně provádět živé migrace. Data jsou umístěna na synchronně replikovaném diskovém poli s SSD disky. Tudíž každý zápis je potvrzen až v momentě zápisu na obou lokalitách. Požadavek na běh v určité lokalitě je nutno zmínit při zakládání serveru. Jinak se server zřizuji podle dostupných zdrojů.

Prostředí VMware v rámci efektivního rozdělení zátěže může provést automatickou živou migraci virtualizovaného serveru mezi fyzickými servery v rámci lokality. V případě havárie fyzického serveru virtualizační infrastruktury se provede restart systému, které na něm běželi v době výpadku, na zbylých fyzických server v rámci lokality.

Virtualizovaný serverový systém je pod plnou kontrolou správce systému, ten provádí také instalaci a údržbu operačního systému a aplikací.

Správce systému má v prostředí VMware tato práva:

 • zapnout/vypnout serverový systém,
 • přistoupit na konzoli spravovaného systému,
 • připojit/odpojit lokální ISO soubor přes aplikaci VMware Remote Conosole,
 • připojit/odpojit ISO soubor na úložišti virtualizační infrastruktury,
 • vytvořit/smazat/navrátit se ke snapshotu,

Kromě výše uvedených vlastností jsou k dispozici také následující služby:

Požadavky na provoz virtualizovaného systému

 • Každý virtualizovaný serverový systém musí mít minimálně jednoho svého kvalifikovaného správce a jednoho vlastníka (může být jedna a tatáž osoba). Zodpovědný za běh tohoto systému je primárně tento určený správce.

Postup při žádosti o službu

O službu prosím žádejte prostřednictvím webového rozhraní HelpDesk CIT. Při žádosti uveďte:

 • jméno a osobní číslo správce(ů) serveru z řad zaměstnanců VŠB
 • technické parametry: RAM, disková kapacita, popř. počet dedikovaných CPU
 • typ instalovaného OS; uveďte také, zda se jedná o 64-bit (preferováno) nebo 32-bitový systém
 • účel provozovaného systému (uveďte také, zda se např. jedná o provozní, vývojový, testovací systém)
 • navrhované doménové jméno (přidělování FQDN se řídí Pravidly přidělování doménových jmen)
 • další požadavky (např. na dostupnost portů z Internetu)
 • Kalkulátor nákladů na provoz virtuálního systému

Po zřízení služby dostanete také přiděleny IPv4 a IPv6 adresy a službu můžete začít využívat podle publikovaných návodů.