Informace

Last modified by Petr Havlíček on 03.08.2023 13:00

Virtuální infrastrukturu spravovaná CIT:

Servery jsou rozdělené do dvou geografický datových center. Infrastruktura se rozšiřuje s ohledem na požadavky na velikost dostupných zdrojů.

Výhody virtualizace:

 • využití sdílených prostředků (CPU, RAM, storage)
 • velký výkon
 • dostatek procesorového času
 • vysoká dostupnost
 • odstínění od problémů s HW
 • migrace stávajících fyzických serverů na virtuální bez nutnosti reinstalace

Nevýhody virtualizace:

 • licenční omezení ze strany poskytovatelů SW
 • problematický běh Java VM

Návody:

Návody pro práci s VI jsou k nalezení zde:

https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/dac/vi/vi-navody-65/

Tipy:

Před ukončením práce ve VI se ujistěte, že nemáte připojené lokální CD/DVD/Image na virtuálech.

 1. Pokud nepotřebujete snapshoty, nepoužívejte je, degradují výkon virtuálního stroje.
 2. Na virtuálních strojích nepoužívejte spořiče obrazovky (jak Win, tak Linux) a to ani spořič úvodní obrazovky (pre-logon). HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop, ScreenSaveActive = 0.
 3. Pokud nepotřebujete grafické rozhraní, zbytečně jej neinstalujte.
 4. Pokud jej potřebujete, vypněte efekty, které nejsou potřebné (přetahování plných oken, stíny ikon, myší apod.).