Informace

Naposledy změněno 29.08.2017 12:40

Virtuální infrastrukturu spravovaná CIT:

Fyzické servery jsou umístěné ve dvou geograficky oddělených lokalitách.
Celkem 13 hostů, 228 logických CPU, 2,5 TB RAM a 130 TB diskových kapacit.
Provozováno na platformě VMware vSphere 5.5 v edici Enterprise Plus.

Připojení k VI:

Pro klienty slouží centrální management běžící na vcs.vsb.cz. Přístup do VI je možný dvěma způsoby:

 1. web rozhraní na stejné adrese (Linux, Win)
 2. .NET aplikace Virtual Infrastructure Client (ke stažení na vcs.vsb.cz, funguje pouze ve Win)

Výhody virtualizace:

 • využití sdílených prostředků (CPU, RAM, storage)
 • velký výkon
 • dostatek procesorového času
 • vysoká dostupnost
 • odstínění od problémů s HW
 • migrace stávajících fyzických serverů na virtuální bez nutnosti reinstalace

Nevýhody virtualizace:

 • licenční omezení ze strany poskytovatelů SW
 • problematický běh Java VM

Tipy:

Před ukončením práce ve VI se ujistěte, že nemáte připojené lokální CD/DVD/Image na virtuálech.
V případě, že tak neučiníte a mechaniky budou připojeny, nelze provést online migraci virtuálního stroje a administrátoři VI v případě potřeby tento stroj musí restartovat, či vypnout.
 

 1. Pokud nepotřebujete snapshoty, nepoužívejte je, degradují výkon virtuálního stroje.
 2. Na virtuálních strojích nepoužívejte spořiče obrazovky (jak Win, tak Linux) a to ani spořič úvodní obrazovky (pre-logon). HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop, ScreenSaveActive = 0.
 3. Pokud nepotřebujete grafické rozhraní, zbytečně jej neinstalujte.
 4. Pokud jej potřebujete, vypněte efekty, které nejsou potřebné (přetahování plných oken, stíny ikon, myší apod.).
 5. NTP klient není nutné instalovat, pokud je zapnuta propagace času ve virtuálním stroji z VI.
 6. Instalaci VMwaretools provádějte zásadně z konzoly, nikdy ne přes ssh či vzdálenou plochu. Součástí instalace je totiž zastavení síťového provozu. U Linuxu stačí otočit následně síť, na Win je třeba restart OS.
Značky:
 
© 2015 - 2018 CIT, VŠB-TUO Ostrava