FAQ

Last modified by on 29.08.2017 12:40

Před ukončením práce ve VI se ujistěte, že nemáte připojené lokální CD/DVD/Image na virtuálech.

V případě, že tak neučiníte a mechaniky budou připojeny, nelze provést online migraci virtuálního stroje a administrátoři VI v případě potřeby tento stroj musí restartovat, či nuceně mechaniku odpojit.

 1. Virtuální server je server, jako každý jiný, a platí pro něj stejná pravidla zálohování pomocí Data Protectoru. T.z. je nutné mít jej nainstalován a přes něj zálohovat citlivá data.
 2. Pokud nepotřebujete snapshoty, nepoužívejte je, degradují výkon virtuálního stroje.
 3. Pokud nepotřebujete grafické rozhraní, zbytečně jej neinstalujte.
 4. Linux kernel spouštějte s paramerem: divider=10
 5. Stroj má readonly disky, co mám dělat? Problém je v kernelu, viz infromace VMware KB51306 a Novell Support ID3605538.
 6. Instalace VMwaretools v Ubuntu/Debian viz.
 7. Instalaci VMwaretools provádějte zásadně z konzoly, nikdy ne přes ssh či vzdálenou plochu. Součástí instalace je totiž zastavení síťového provozu. U Linuxu stačí otočit následně síť, na Win je třeba restart OS.
 8. Při upgrade kernelu je třeba provést znovu rekonfiguraci vmwaretools a rebuild modulů, finta: vmware-config-tools.pl -d.
 9. Oficiální příručka instalací OS (včetně VMWaretools) do VI.
 10. Zvětšení virtuálního disku:
  1. Windows - automaticky rozpoznáno OS
  2. Linux - echo "1" > /sys/class/scsi_device/0:0:0:0/device/rescan
Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava