Provozní řád

Last modified by on 29.08.2017 12:40

Provozní řád v tuto chvíli není formalizován. V současnosti platí tato jednoduchá pravidla.

  1. administrátoři, vlastníci virtuálních serverů zodpovídají za provoz virtuálních serverů
  2. administrátoři, vlastníci virtuálních serverů jsou povinni udržovat operační systém a aplikace ve svých virtuálních serverech aktualizované a záplatované
  3. administrátoři, vlastníci virtuálních serverů jsou povinni instalovat na virtuální stroj VMware tools a udržovat je aktuální
  4. administrátoři VI mohou kdykoliv administrátory či vlastníky virtuálních serverů vyzvat k nápravě stavu virtuálního serveru (aktualizace OS, zabezpečení, upgrade VMWaretools, apod.)
  5. v případě nedodržení podmínek provozu, administrátor VI může odstavit virtuální server z provozu
Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava