Wiki source code of Virtuální infrastruktura

Last modified by on 08.11.2019 10:25

Show last authors
1 Nejčastěji využívanou službou datového centra, je provoz virtuálních serverových systémů na platformě VMware.
2
3 == Role CIT ==
4
5 Role CITu spočívá v zajištění provozu virtuální infrastruktury, včetně diskových kapacit přidělených virtualizovaným systémům, popř. zálohování a monitoring běhu těchto systémů.
6
7 == Funkcionality ==
8
9 Virtualizovaný serverový systém má správce systému pod svou plnou kontrolou. Může jej vypnout nebo zapnout, instaluje a sám konfiguruje operační systém. Jednotlivé virtualizované servery jsou automaticky distribuovány mezi fyzické virtualizační servery s ohledem na vytížení těchto serverů.
10
11 [[Postup při instalaci virtuálního serveru>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-serveru.WebHome]] se výrazně neliší od instalace serveru fyzického, instalaci i správu lze realizovat i vzdáleně.
12
13 Kromě výše uvedených vlastností jsou k dispozici také následující služby:
14
15 * [[vSphere klient: přístup ke správě virtuálního systému včetně konzolového přístupu>>dac.vi.vi-navody-65.vsphere.WebHome]]
16 * [[USBoverIP: zpřístupnění USB zařízení virtualizovaným serverům>>dac.vi.vi-navody-65.usb-ng.WebHome]] (např. pro licenční klíče)
17
18 == Požadavky na provoz virtualizovaného systému ==
19
20 * Do provozovaného virtuálního serveru je potřeba [[instalovat systémové moduly (tzv. VMware Tools)>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-vmwt.WebHome]], které zajistí optimální provoz a komunikaci mezi virtuálním i virtualizačním serverem.
21 * Každý virtualizovaný serverový systém musí mít minimálně jednoho svého kvalifikovaného správce a jednoho vlastníka (může být jedna a tatáž osoba). Zodpovědný za běh tohoto systému je primárně tento určený správce.
22
23 == Postup při žádosti o službu ==
24
25 O službu prosím žádejte prostřednictvím [[webového rozhraní>>url:https://idesk.vsb.cz/SelfService/Create.html?Queue=37]] HelpDesk CIT. Při žádosti uveďte:
26
27 * jméno a osobní číslo správce(ů) serveru z řad zaměstnanců VŠB
28 * technické parametry: RAM, disková kapacita, popř. počet dedikovaných CPU
29 * typ instalovaného OS; uveďte také, zda se jedná o 64-bit (preferováno) nebo 32-bitový systém
30 * účel provozovaného systému (uveďte také, zda se např. jedná o provozní, vývojový, testovací systém)
31 * navrhované doménové jméno (přidělování FQDN se řídí Pravidly přidělování doménových jmen)
32 * další požadavky (např. na dostupnost portů z Internetu)
33 * **[[Kalkulátor nákladů na provoz virtuálního systému>>doc:.kalkulator-nakladu.WebHome]]**
34
35 Po zřízení služby dostanete také přiděleny IPv4 a IPv6 adresy a službu můžete začít využívat [[podle publikovaných návodů>>dac.vi.vi-navody-65.instalace-serveru.WebHome]].
36
37 * [[FAQ>>dac.vi.vi-faq.WebHome]]
38 * [[Informace>>dac.vi.vi-info.WebHome]]
39 * [[Návody>>dac.vi.vi-navody-65.WebHome]]
40 * [[Provozní řád>>dac.vi.vi-rad.WebHome]]
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava