Náklady na provoz virtuálního systému

Naposledy změněno 31.07.2018 08:13

Provoz virtuálního systému je zpoplatněn, měsíční náklady jsou vnitrouniverzitně účtovány příslušnému středisku. Účtování probíhá každoročně k 30.6. a 31.12.

Značky:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava