Last modified by Denisa Wernerová on 20.02.2024 09:46

Show last authors
1 === Domovské adresáře ===
2
3 **Pravidla pro zřizování a používání:**
4
5 * Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
6 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
7 * K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
8
9 **Připojení domovského adresáře v operačních systémech:**
10
11 * [[Windows>>doc:.windows.WebHome]]
12 * [[Linux>>doc:.linux.WebHome]]
13 * [[Mac OS>>doc:.macos.WebHome]]
14
15
16 === Ochrana osobních údajů ===
17
18 **Pravidla pro zřizování a používání:**
19
20 * Adresáře pro ukládání osobních údajů jsou vytvářeny automaticky všem zaměstnancům, kteří mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
21 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 100 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
22 * K adresáři nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
23
24 **Připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů v operačních systémech:**
25
26 * [[Windows>>doc:.windows-osudaje.WebHome]]
27 * [[Linux>>doc:.linux-osudaje.WebHome]]
28 * [[Mac OS>>doc:.macos-osudaje.WebHome]]
29
30
31 === Sdílené složky pracovišť ===
32
33 **Pravidla pro zřizování:**
34
35 * Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání prostřednictvím [[Helpdesku CIT>>https://idesk.vsb.cz/]].
36
37 **Připojení složky:**
38
39 * Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
40 ~\~\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
41 Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMT. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.
42
43 (% style="color:#ff0000" %)Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
44
45
46 === Alternativní úložiště ===
47
48 V případě potřeby
49
50 * vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
51 * publikování dokumentů na webu
52 * ukládání většího množství dat
53
54 Lze využít
55
56 * [[cloudové služby Microsoft Office 365>>doc:uzivatel.email.office365-mail.WebHome]]
57 * [[cloudové služby Google Apps>>doc:uzivatel.cloud.google-apps.WebHome]]
58 * [[Nextcloud>>doc:servery.nextcloud.WebHome]]
59 * [[OwnCloud>>doc:servery.owncloud.WebHome]]
60 * [[server HomeL>>doc:servery.homel.WebHome]]