Show last authors
1 **V červnu 2019** se předpokládá ukončení provozu serveru HomeN.
2
3 Náhradou za server HomeN je distribuovaný file systém (DFS) společnosti Microsoft.
4
5 * Na DFS jsou v současné době vytvořeny domovské adresáře všech studentů a zaměstnanců. Tyto adresáře jsou již přístupné a uživatelé je mohou využívat.
6 * Na DFS lze rovněž hostovat sdílené složky pracovišť školy.
7
8 (% style="color:#cc0000" %)**Převod vlastních dat ze serveru HomeN na DFS si zajišťují sami uživatelé. V případě sdílených složek pracovišť tuto činnost zajistí zodpovědné osoby (majitelé složky, příp. fakultní správce).**
9
10 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte do domovských adresářů a sdílených složek osobní údaje!**
11
12 === Domovské adresáře ===
13
14 **Pravidla pro zřizování a používání:**
15
16 * Domovské adresáře jsou vytvářeny automaticky všem, kdo mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
17 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 50 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
18 * K domovským adresářům nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
19
20 **Připojení domovského adresáře v operačních systémech:**
21
22 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows.WebHome]]
23 * [[Linux>>doc:.linux.WebHome]]
24 * [[Mac OS>>doc:.macos.WebHome]]
25
26
27 === Ochrana osobních údajů ===
28
29 **Pravidla pro zřizování a používání:**
30
31 * Adresáře pro ukládání osobních údajů jsou vytvářeny automaticky všem zaměstnancům, kteří mají platný uživatelský účet v Identity Managementu.
32 * Kvóta je při vytvoření adresáře nastavena na 100 MB. Zvyšování kvóty nad tento limit podléhá schválení vedoucího pracovníka zaměstnance a následně ředitele CIT.
33 * K adresáři nelze přistupovat přes webové rozhraní. Nelze je tedy využívat ani k prezentaci WWW domovských stránek.
34
35 **Připojení vlastního adresáře pro ukládání osobních údajů v operačních systémech:**
36
37 * [[Windows 7/8/8.1/10>>doc:.windows-osudaje.WebHome]]
38 * [[Linux>>doc:.linux-osudaje.WebHome]]
39 * [[Mac OS>>doc:.macos-osudaje.WebHome]]
40
41
42 === Sdílené složky pracovišť ===
43
44 **Pravidla pro zřizování:**
45
46 * Tyto složky jsou zřizovány na vyžádání.
47 * Zřízení složky je v kompetenci příslušného fakultního správce. Rektorátní pracoviště žádají o zřízení složky prostřednictvím idesk.vsb.cz.
48
49 **Připojení složky:**
50
51 * Cesta ke sdíleným složkám zpravidla začíná takto
52 ~\~\msad.vsb.cz\FAKULTA\...
53 Místo slova FAKULTA se používají zkratky FAST, FEI, FS, HGF, FMT. Pro pracovníky celoškolských útvarů je místo fakulty nutné uvést VSB. Bližší informace žádejte u svého fakultního správce.
54
55 (% style="color:#ff0000" %)Domovské adresáře i sdílené složky jsou přístupné pouze ze sítě TUONET (včetně VPN a WIFI).
56
57
58 === Alternativní úložiště ===
59
60 V případě potřeby
61
62 * vytváření webových prezentací včetně WWW domovských stránek
63 * publikování dokumentů na webu
64 * ukládání většího množství dat
65
66 Lze využít
67
68 * cloudové služby Microsoft Office 365
69 * cloudové služby Google Apps
70 * OwnCloud
71 * server HomeL
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava