Připojení domovského adresáře ve Windows

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:58

Při mapování síťového adresáře na pracovní stanici postupujte následovně:

 1. Zkontrolujte nastavení sítě na svém počítači.
   
 2. Spusťte průzkumníka souborů.
   
 3. V navigačním podokně průzkumníka klikněte pravým tlačítkem myši na položku Tento počítač a z nabídky zvolte možnost Připojit síťovou jednotku …
   
 4. V dialogovém okně zvolte písmeno, pod kterým se bude síťová jednotka připojovat a dále zadejte složku, kterou chcete připojovat.
   
 5. Pokud chcete, aby se složka připojovala při každém přihlášení na stanici, zaškrtněte checkbox Znovu připojit při přihlášení.
   
 6. Pokud se do počítače přihlašujete lokálním účtem, zaškrtněte checkbox Připojit pomocí jiných pověření. V případě, že se do počítače přihlašujete doménovým účtem, ponechte checkbox nezatržený.
   
 7. Stiskněte tlačítko Dokončit.
   
 8. Pokud jste v předchozím bodě zvolili možnost Připojit pomocí jiných pověření, je po Vás požadováno přihlašovací jméno a heslo.
  Přihlašovací jméno zadávejte ve tvaru vsb\osobniCislo nebo osobniCislo@vsb.cz. Heslo je SSO/LDAP. Při zatržení checkboxu Zapamatovat pověření dojde k uložení pověření do správce pověření a při příštím přihlášení nebudete znovu vyzýváni k zadání přihlašovacích údajů.

  1.png