Připojení domovského adresáře v OS Linux

Last modified by on 03.08.2023 12:58

a) mount

sudo mount -t cifs -o username=abc123,iocharset=utf8,gid=user,uid=user,file_mode=0660,dir_mode=0770 //msad.vsb.cz/VSB/home/abc123 /mnt

b) /etc/fstab

//msad.vsb.cz/VSB/home/abc123 /mnt cifs credentials=/slozka/.credentials,iocharset=utf8,gid=user,uid=user,file_mode=0660,dir_mode=0770,users 0 0

Do souboru .credentials (chmod 700) uveďte přihlašovací údaje ve tvaru:
username=abc123
password=univerzitniHeslo

abc123 nahraďte vaším univerzitním přihlašovací jménem a jako heslo použijte SSO/LDAP.
user nahraďte názvem vašeho profilu v počítači.

Poznámka: Přípojný bod /mnt ve výše uvedených linuxových příkazech lze nahradit za jakýkoliv jiný (např. /media/dfs atd.).

 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava