Wiki source code of Webhostingové servery

Last modified by on 01.10.2019 12:19

Hide last authors
bac0025 1.2 1 K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:
2
Jiří Mrkva 3.2 3 * webmel71.vsb.cz
Denisa Wernerová 11.6 4 * webmel73.vsb.cz
bac0025 1.2 5
Jiří Vychodil 2.1 6 Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
bac0025 1.2 7
Denisa Wernerová 11.6 8 Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
bac0025 1.2 9
Denisa Wernerová 11.4 10 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
bac0025 1.2 11
Denisa Wernerová 11.4 12
Denisa Wernerová 1.10 13 **Přístup k administraci databází:**
bac0025 1.2 14
bac0025 1.6 15 **MySQL**
bac0025 1.2 16
Jiří Mrkva 5.1 17 * [[https:~~/~~/webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/]]
bac0025 1.2 18
Denisa Wernerová 1.10 19 **Další informace:**
bac0025 1.2 20
Denisa Wernerová 11.1 21 * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
Denisa Wernerová 11.2 22 * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - základní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
Denisa Wernerová 8.1 23 * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
Denisa Wernerová 11.3 24 * [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
Jiří Vychodil 9.1 25 * [[**Datové kvóty na serveru webmel71**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava