Wiki source code of Webhostingové servery

Last modified by on 27.02.2019 12:01

Hide last authors
bac0025 1.2 1 K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:
2
Jiří Mrkva 3.2 3 * webmel71.vsb.cz
bac0025 1.2 4
Jiří Vychodil 2.1 5 Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
bac0025 1.2 6
Denisa Wernerová 7.1 7 Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen.WebHome]] a [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
bac0025 1.2 8
Denisa Wernerová 11.4 9 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
bac0025 1.2 10
Denisa Wernerová 11.4 11
Denisa Wernerová 1.10 12 **Přístup k administraci databází:**
bac0025 1.2 13
bac0025 1.6 14 **MySQL**
bac0025 1.2 15
Jiří Mrkva 5.1 16 * [[https:~~/~~/webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel71.vsb.cz/phpmyadmin/]]
bac0025 1.2 17
Denisa Wernerová 1.10 18 **Další informace:**
bac0025 1.2 19
Denisa Wernerová 11.1 20 * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
Denisa Wernerová 11.2 21 * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - základní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
Denisa Wernerová 8.1 22 * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
Denisa Wernerová 11.3 23 * [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
Jiří Vychodil 9.1 24 * [[**Datové kvóty na serveru webmel71**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava