Wiki source code of Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 12:35

Hide last authors
bac0025 1.2 1 K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následující servery:
2
Martin Výlet 13.1 3 * webmel83.vsb.cz
4 * webmel81.vsb.cz (ukončení provozu v prosinci 2024)
bac0025 1.2 5
vyc022 2.1 6 Číslo v názvech serverů označuje verzi produktové řady Linux/Apache/ MySQL/PHP ([[LAMP>>url:http://cs.wikipedia.org/wiki/LAMP]]) aplikací běžících na uvedených serverech. Servery jsou dostupné přes protokoly IPv4 a IPv6.
bac0025 1.2 7
Martin Výlet 12.1 8 Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží server [[HomeL>>servery.homel.WebHome]].
bac0025 1.2 9
Martin Výlet 12.1 10 (% style="color:#cc0000" %)**Neukládejte na webserveru osobní údaje!**
bac0025 1.2 11
Martin Výlet 12.1 12
Denisa Wernerová 1.10 13 **Přístup k administraci databází:**
bac0025 1.2 14
bac0025 1.6 15 **MySQL**
bac0025 1.2 16
Martin Výlet 13.1 17 * [[https:~~/~~/webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/>>https://webmel83.vsb.cz/phpmyadmin/]]
Martin Výlet 12.1 18 * [[https:~~/~~/webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel81.vsb.cz/phpmyadmin/]]
bac0025 1.2 19
Denisa Wernerová 1.10 20 **Další informace:**
bac0025 1.2 21
Denisa Wernerová 11.1 22 * [[**Přenos souborů**>>servery.webhosting.prenos.WebHome]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
Martin Výlet 12.1 23 * [[**Technické parametry**>>servery.webhosting.parametry.WebHome]] - základní parametry serveru, PHP, databáze a Apache.
Denisa Wernerová 8.1 24 * [[**Další informace**>>servery.webhosting.info.WebHome]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
Martin Výlet 12.1 25 * [[**Podpora webových serverů**>>doc:.podpora-webovych-serveru.WebHome]] - životnost webového serveru vs. verze PHP
Martin Výlet 13.1 26 * [[**Datové kvóty na serverech webmel**>>servery.webhosting.kvoty.WebHome]]