Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.05.2024 10:25

From version 1.9
edited by Denisa Wernerová
on 18.06.2015 13:02
Change comment: There is no comment for this version
To version 1.10
edited by Denisa Wernerová
on 30.07.2015 13:58
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -9,18 +9,17 @@
9 9  Pozn.: K zobrazení osobních stránek uživatelů slouží servery [[HomeN>>servery.homen]] a [[HomeL>>servery.homel]].
10 10  
11 11  
12 -(% style="font-size: 18px;" %)Přístup k administraci databází
12 +**Přístup k administraci databází:**
13 13  
14 14  **MySQL**
15 15  
16 -[[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 - [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 - [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
16 +* [[https:~~/~~/webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel5.vsb.cz/phpmyadmin/]]
17 +* [[https:~~/~~/webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel53.vsb.cz/phpmyadmin/]]
18 +* [[https:~~/~~/webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/>>url:https://webmel55.vsb.cz/phpmyadmin/]]
19 19  
20 +**Další informace:**
20 20  
21 -(% style="font-size: 18px;" %)Další informace
22 -
23 -* (% style="font-size: 18px;" %)[[Přenos souborů>>servery.prenos]] (% style="font-size: 18px; font-size: 14px" %)- pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
24 -* [[Technické parametry>>servery.parametry||style="font-size: 18px;"]] (% style="font-size: 18px; font-size: 14px" %)- otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
25 -* [[Další informace>>servery.info||style="font-size: 18px;"]](% style="font-size: 18px;" %) (% style="font-size: 18px; font-size: 14px" %)- optimalizace MySQL dotazů a jiné...
26 -* [[Datové kvóty na serveru webmel55>>servery.kvoty||style="font-size: 18px;"]]
22 +* [[**Přenos souborů**>>servery.prenos]] - pro přenos souborů lze použít zabezpečené protokoly SFTP/SCP.
23 +* [[**Technické parametry**>>servery.parametry]] - otisky veřejných klíčů, instalované aplikace, PHP a Apache moduly.
24 +* [[**Další informace**>>servery.info]] - optimalizace MySQL dotazů a jiné...
25 +* [[**Datové kvóty na serveru webmel55**>>servery.kvoty]]