Changes for page Webhostingové servery

Last modified by Martin Výlet on 28.05.2024 10:25

From version 13.1
edited by Martin Výlet
on 28.02.2024 12:35
Change comment: There is no comment for this version
To version 14.1
edited by Martin Výlet
on 20.05.2024 13:15
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,5 +1,31 @@
1 -K hostování webových prezentací pracovišť, projektů, grantů a podobně slouží následují servery:
1 +=== Web v univerzitním řešení ===
2 2  
3 +Centrum informačních služeb poskytuje udržovaný redakční systém OpenCms pro tvorbu webu v jednotné univerzitní šabloně. Pracoviště mají možnost zdarma vytvořit svůj web v jednotném vzhledu odpovídajícímu vizuálnímu stylu univerzity. Šablona webu umožňuje skládat obsah webu z předdefinovaných prvků, a to jako statických, tak dynamických, tzn. že je možné zapojovat dynamické výstupy z jiných informačních systémů – např. novinky, telefonní seznam, OBD (publikace), EPZ (projekty) a další. Tvorba webu se řídí příslušnou [[směrnicí>>https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/a5647c53-7052-4164-98d3-5069feab60ca]].
4 +
5 +**Výhody tvorby webu v univerzitním řešení:**
6 +
7 +* není potřeba nic instalovat
8 +* není potřeba udržovat žádný systém, řešit jeho bezpečnostní stránky a starat se o aktualizace systému
9 +* jednotný vzhled webu v souladu s vizuálním stylem univerzity
10 +* možnost dynamického načítání a zobrazování dat z jiných univerzitních systémů
11 +* integrovaná možnost autentizace – tedy možnost mít některou část webu po přihlášení jenom pro určitě osoby
12 +* zdarma bez žádných nákladů pro útvar
13 +* správu webu zvládne i osoba bez IT znalostí (samozřejmě povědomí o tvorbě webů je velkou výhodou)
14 +
15 +Žádost o vytvoření webu můžete zaslat přes [[idesk.vsb.cz>>https://idesk.vsb.cz]] ve frontě Webový portál. Případně můžete kontaktovat i Vašeho fakultního správce.
16 +
17 +=== Webmel ===
18 +
19 +Centrum informačních služeb nabízí i možnost hostování webů na serveru Webmel. Jedná se o klasický LAMP (Linux/Apache/ MySQL/PHP) server. Přístup k serveru je umožněn přes SFTP a uživatel má možnost používat i různé redakční systémy (Wordpress, Joomla, apod.). Hlavní výhodou je, že si správce může vytvořit web přesně podle svých představ s vlastní doménou a není nutné mít jednu šablonu.
20 +
21 +**Důležité informace**
22 +
23 +* Instalaci a nastavení webu na serveru si správce **dělá sám**.
24 +* Správce **musí provádět bezpečnostní aktualizace** redakčních systémů
25 +* Servery je nutné **pravidelně migrovat na nový server** z důvodu konce podpory staré verze PHP - každé 2 až 3 roky.
26 +
27 +**Aktuální servery**
28 +
3 3  * webmel83.vsb.cz
4 4  * webmel81.vsb.cz (ukončení provozu v prosinci 2024)
5 5