Instalační média - převážně ISO obrazy CD/DVD

Last modified by on 25.09.2020 14:00

Stažení softwaru je umožněno pouze z areálu VŠB-TUO nebo přes VPN a je vyžadováno osobní číslo a jednotné heslo.

Média pro zaměstnance a studenty

Média pro zaměstnance 

  • Instalační média, návody a informace určené pouze zaměstnancům VŠB-TUO.

Média pro pověřené osoby a fakultní správce

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava