Instalační média

Last modified by on 20.12.2019 10:15

INSTALAČNÍ MÉDIA - převážně ISO image CD/DVD

Média pro zaměstnance a studenty

Média pro zaměstnance 

  • Instalační média, návody a informace určené pouze zaměstnancům VŠB-TUO.

Média pro pověřené osoby a fakultní správce

Tags:
 
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava