Instalační média - převážně ISO obrazy CD/DVD

Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

Stažení softwaru je umožněno pouze z areálu VŠB-TUO nebo přes VPN a je vyžadováno osobní číslo a jednotné heslo.

Média pro zaměstnance a studenty

Média pro zaměstnance 

  • Instalační média, návody a informace určené pouze zaměstnancům VŠB-TUO.

Média pro pověřené osoby a technické správce