Instalační média

Last modified by on 04.09.2019 10:38

INSTALAČNÍ MÉDIA - převážně ISO image CD/DVD

Média pro zaměstnance i studenty

  • (zam/stu) Instalační média, návody a informace – Aspi, AspenTech, DameWare, Matlab, Microsoft, SAS a další software

Média pro zaměstnance 

  • (zam) Instalační média a další software (pouze pro zaměstnance)

Média pro pověřené osoby a fakultní správce

  • Určeno pověřeným osobám CIT a fakultním správcům
Tags:
 
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava