Autorský zákon a počítačová síť VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 07.06.2024 09:14

Uživatelé sítě VŠB-TUO jsou povinni se při práci v počítačové síti řídit mj. Pravidly užívání počítačové sítě. Při vyšetřování trestních oznámení a trestných činů si orgány činné v trestním řízení vyžadují i součinnost provozovatelů počítačových sítí, tedy i VŠB-TUO. Provozovatel počítačové sítě je povinen ze zákona vyvinout maximální úsilí při poskytování požadovaných informací. V praxi tak je obvykle policii či soudu předávána informace o uživateli příslušné stanice.

Co zejména nesmíte

Každý uživatel musí při práci v počítačové síti dodržovat zákony České Republiky. Týká se to také autorského zákona, podle kterého nesmíte

  • poskytovat audiovizuální díla,
  • poskytovat programové produkty,
  • získávat programové produkty,

k nimž nemáte autorská práva nebo jejich šíření neumožňuje licence.
 

Opatření v síti VŠB-TUO

Aby byl minimalizován počet incidentů v počítačové síti, probíhá v počítačové síti monitoring následujících informací:

  • měření množství přenesených dat jednotlivých koncových stanic studentů i zaměstnanců
  • zjišťování, zda koncová stanice používá aplikace pro sdílení dat v počítačové síti

Pokud je zjištěno, že z koncové stanice proudí do Internetu velké množství dat a zároveň stanice používá některou z výměnných sítí, pak je Vám zaslán email s žádostí o vysvětlení. Po uživateli stanice (popř. po příslušném správci) budeme požadovat vysvětlení nadměrného přenosu dat a ověření technického stavu, ve kterém se stanice nachází (např. není-li zavirována nebo jinak zneužívána jinou osobou než oprávněným uživatelem).

Veškeré incidenty jsou dokumentovány. Dokumentovány jsou také jednotlivé úkony technických pracovníků i uživatelů při řešení incidentu.

Správce počítačové sítě omezí provoz uživatele nebo koncové stanice v počítačové síti, nebude-li uživatel nebo správce koncové stanice reagovat na výzvu, nepodá vysvětlení nebo nebude problém řešit max. do pěti dnů. Provoz koncových stanic nebo uživatelů může být omezen nebo zcela znemožněn a to až do doby úplného vyřešení problému. Informace, že nedochází k řešení incidentu bude předána nadřízenému příslušného pracovníka.

V počítačové síti nejsou aplikována omezení na množství přenesených dat počítačovou sítí. Informace o množství přenesených dat může být indikátorem, že s Vaším počítačem nemusí být vše v pořádku
 

Co můžete udělat Vy

Jako uživatel si dejte pozor, abyste neporušovali autorský zákon. Mějte na paměti, že mnohé klientské programy výměnných sítí umožňují data nejen stahovat, ale také nabízet a to i ve chvíli, kdy máte staženu jen část těchto dat! Už v této chvíli tak můžete porušovat autorský zákon. Proto doporučujeme, abyste výměnné sítě používali na výměnu pouze těch dat, k nimž máte autorská práva, popř. licence umožňuje tato data nabízet dalším uživatelům počítačové sítě.

Mějte také na paměti, že Policie ČR je v této oblasti v současné době poměrně aktivní a i na naši univerzitu přicházejí žádosti o poskytnutí údajů o uživatelích koncových stanic. Sami se protizákonným jednáním vystavujte trestněprávnímu postihu.
 

Další informace