Autorský zákon - P2P sítě (krátce a stručně)

Last modified by Denisa Wernerová on 29.08.2017 12:42

Audiovizuální díla

Do práva autorského nezasahuje ten, kdo pro svou osobní potřebu zhotoví záznam, rozmnoženinu nebo napodobeninu díla.
Tedy: mohu vytvářet kopie pro osobní potřebu (stahovat) ale nesmím nabízet/sdílet (pokud nejsem autorem, nebo mi to nepovolí licence).

Software

Užití počítačového programu i pro osobní potřebu, včetně zhotovení rozmnoženiny je vždy užitím díla dle Autorského zákona.
Tedy: nejsem-li vlastníkem, nesmím ani vytvářet kopie (pokud nejsem autorem, nebo mi to nepovolí licence).

P2P sítě

DirectConnect, BitTorrent, Kazaa a jiné programové prostředky pro sdílení dat buď  mají:

  • V základním nastavení po instalaci povolení sdílení staženého obsahu.
  • Nepovolují vypnutí sdílení dat.
  • Nebo po jeho vypnutí omezí např. rychlost stahování, přístup k datům atd.

Uvědomte si, že stahováním audiovizuálních děl (nejedná-li se o volné dílo u kterého uplynula doba trvání majetkových autorských práv (zpravidla 70 let)) se současným sdílením zřejmě porušujete Autorský zákon!

Podle názvů stahovaných/sdílených souborů, kontrolních součtů a jejich délky filmové společnosti/státní instituce sledující sdílený obsah v P2P sítích snadno zjistí co sdílíte a pak může být postup následující:

  • Výzva k zálohování dat (logy s přístupy, IP adresami atd.) doručené správcům sítě (poskytovateli připojení).
  • Osobní prohlídka a zabavení počítače.
  • Trestní příkaz či soudní řízení.

Rada:

  • Nesdílejte audiovizuální díla, pokud nemáte souhlas autora nebo to neumožňuje licence!
  • Software můžete stahovat, nebo dokonce sdílet, JEN POKUD JE taková činnost v licenci POVOLENA!!! Často bývá také v licenci uvedeno, odkud si dílo smíte stáhnout!