Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 12:58

From version 2.3
edited by Denisa Wernerová
on 30.07.2015 14:01
Change comment: There is no comment for this version
To version 3.1
edited by vyc022
on 26.11.2015 09:15
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.vyc022
Content
... ... @@ -1,10 +1,12 @@
1 -Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta. Po jejím překročení bude projekt odstaven a bude nedostupný.
1 +Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta.
2 2  
3 3  Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi.
4 4  
5 -Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna.
5 +Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna a požádána o nápravu.
6 6  
7 +Pokud nedojde ke sjednání nápravy a k opětovnému dodržení kvóty, v krajním případě může být web odstaven.
7 7  
9 +
8 8  **Fáze překročení kvóty:**
9 9  
10 10  * **1401 MB - 1490 MB**
... ... @@ -14,7 +14,7 @@
14 14  ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
15 15  
16 16  * **1500 MB a více **
17 -** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem. Dojde k odstavení webu a k omezeníístupu k souborům proechny správce webu.
19 +** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
18 18  
19 19  Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.
20 20