Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 12:58

Show last authors
1 Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta.
2
3 Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi (3 GB pro webmel83+)
4
5 Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna a požádána o nápravu.
6
7 Pokud nedojde ke sjednání nápravy a k opětovnému dodržení kvóty, v krajním případě může být web odstaven.
8
9
10 **Fáze překročení kvóty:**
11
12 * **1401 MB - 1490 MB** (2901 - 2990 MB pro webmel83+)
13 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
14
15 * **1491 MB - 1499 MB** (2991 - 2999 MB pro webmel83+)
16 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
17
18 * **1500 MB a více ** (3000 MB pro webmel83+)
19 ** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
20
21 Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.