Datové kvóty na serveru webmel55

Version 2.3 by on 30.07.2015 14:01

Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta. Po jejím překročení bude projekt odstaven a bude nedostupný.

Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi.

Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna.

Fáze překročení kvóty:

  • 1401 MB - 1490 MB
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
  • 1491 MB - 1499 MB
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
  • 1500 MB a více 
    • Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem. Dojde k odstavení webu a k omezení přístupu k souborům pro všechny správce webu.

Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.

V odůvodněných případech může být kvóta zvýšena.