Last modified by Martin Výlet on 28.02.2024 12:58

From version 2.2
edited by Denisa Wernerová
on 18.06.2015 13:05
Change comment: There is no comment for this version
To version 3.1
edited by vyc022
on 26.11.2015 09:15
Change comment: There is no comment for this version

Summary

Details

Page properties
Author
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.wer022
1 +XWiki.vyc022
Content
... ... @@ -1,21 +1,22 @@
1 -Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta. Po jejím překročení bude projekt odstaven a bude nedostupný.
1 +Každému webovému projektu je přiřazena datová kvóta.
2 2  
3 3  Kvóta pro každý webový projekt je 1,5 GB pro data a databázi.
4 4  
5 -Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna.
5 +Ke každému webovému projektu evidujeme zodpovědnou osobu (zpravidla se jedná o technického správce), která je na překročení kvóty upozorněna a požádána o nápravu.
6 6  
7 +Pokud nedojde ke sjednání nápravy a k opětovnému dodržení kvóty, v krajním případě může být web odstaven.
7 7  
8 -(% style="font-size: 18px;" %)Fáze překročení kvóty
9 9  
10 -**1401 MB - 1490 MB**
11 -Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
10 +**Fáze překročení kvóty:**
12 12  
13 -**1491 MB - 1499 MB**
14 -Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
12 +* **1401 MB - 1490 MB**
13 +** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý měsíc, pokud je kvóta stále překročena.
15 15  
16 -**1500 MB a více **
17 -Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem. Dojde k odstavení webu a k omezeníístupu k souborům proechny správce webu.
15 +* **1491 MB - 1499 MB**
16 +** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
18 18  
18 +* **1500 MB a více **
19 +** Po překročení je zodpovědná osoba upozorněna emailem a potom každý den, pokud je kvóta stále překročena.
19 19  
20 20  Během každé fáze kontaktujte, prosím, správce serveru.
21 21