Hide last authors
Denisa Wernerová 2.3 1 == Počítače ve vlastnictví VŠB-TUO a smlouva** **MS Campus Agreement se Software Assurance ==
vyv0010 1.2 2
vyv0010 1.10 3 Uzavřením smlouvy **MS Campus Agreement se Software Assurance** došlo k pokrytí **všech počítačů ve vlastnictví VŠB-TUO** licencemi MS Office, Windows a CoreCAL (Windows Server User CAL, Exchange Server STD User CAL, Office SharePoint STD User CAL, System Center Config. Client Management CAL).
4 As of April 1, 2012, a license for the Core CAL Suite with active Software Assurance coverage provides rights equivalent to the following: Windows Server 2008 CAL, Exchange Server 2010 Standard CAL, Lync Server 2010 Standard CAL, SharePoint Server 2010 Standard CAL, System Center 2012 Configuration Manager Client Management License, and System Center 2012 Endpoint Protection - [[Product List (strana 109)>>url:http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=5211]].
5
vyv0010 1.2 6 **Windows lze užívat pouze jako upgrade**, nová PC a notebooky je nutno při nákupu vybavit operačním systémem, který vyhovuje podmínce užití jako základ pro Windows upgrade dle smlouvy Campus. Následující operační systémy lze použít jako podkladové licence:
7
jed0040 7.1 8 * Windows 10 – všechny edice
sab0027 3.1 9 * Windows 8 – všechny edice
10 * Windows 7 – edice Home basic a vyšší
11 * Windows Vista – edice Home basic a vyšší
vyv0010 1.2 12 * Mac OS – i u této licence lze použít upgrade licenci pouze na počítači, kde je nainstalovaný tento operační systém.
13
jed0040 7.1 14 //FTE =// Celkový počet členů pedagogického sboru a dalších zaměstnanců na plný úvazek a zaměstnanců na zkrácený úvazek, kteří jsou zaměstnáni na více než 200 hodin ročně. Do celkového počtu není nutné započítávat zaměstnance bez přístupu k PC (údržba, ostraha, obsluha v bufetu apod.).
vyv0010 1.2 15
jed0040 7.1 16 Podle podmínek smlouvy MS CAMPUS Agreement se Software Assurance lze MS Windows a MS Office užívat na domácích počítačích zaměstnanců VŠB-TUO jako tzv. "Work at Home" - práce doma, nesmí být užívány pro soukromé/komerční účely.
vyv0010 1.2 17
18
jed0040 17.1 19 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:22px" %)MS Windows - zaměstnanci VŠB-TUO
vyv0010 1.2 20
Přemysl Kukla 25.1 21 * Zaměstnanci VŠB-TU mohou v rámci smlouvy CAMPUS AGREEMENT bezplatně používat desktopové OS Windows na PC technice v majetku VŠB-TU.
jed0040 7.1 22 * Windows lze na PC instalovat vždy jako upgrade – podmínkou je platná podkladová Windows licence (např. OEM) - viz výše.
Přemysl Kukla 22.1 23 * Windows licence není určená studentům a doktorandům, pokud na VŠB-TU nemají __alespoň částečný úvazek.__
24 * Aktivace Windows je provedena automaticky, mimo areál VŠB prostřednictvím VPN klienta interním KMS serverem.
vyv0010 1.2 25
Přemysl Kukla 22.1 26 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:22px" %)MS Windows - zaměstnanci VŠB-TUO (Work at Home)
27
28 * Zaměstnanci VŠB-TU mohou v rámci smlouvy CAMPUS AGREEMENT stáhnout a instalovat desktopové OS Windows na své domácí PC (v režimu Work at Home) pouze __na jedno zařízení.__
Přemysl Kukla 24.1 29 * Windows lze na PC instalovat vždy jako upgrade – podmínkou je platná podkladová Windows licence (např. OEM) - viz výše.
Přemysl Kukla 22.1 30 * V režimu „Work at Home“ nesmí být SW využíván pro komerční účely.
31 * Licence není trvalá a __je omezená trváním PP vztahu.__
Přemysl Kukla 31.1 32 * Stažení SW probíhá po registraci na webu [[OnTheHub>>https://vsb-tuo.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?cmi_mnuMain=433748da-f0a6-e811-8109-000d3af41938]] na základě platné emailové adresy @vsb.cz
Přemysl Kukla 30.1 33 * Manuál [[Registrace a objednání Windows 10 (Work at Home) na webu OnTheHub>>doc:.objednani-win10.WebHome]]
Přemysl Kukla 22.1 34
jed0040 7.1 35 == MS Office 2010-2016 - zaměstnanci VŠB-TUO ( I. ) ==
jed0040 4.2 36
Přemysl Kukla 25.1 37 * Zaměstnanci VŠB-TU mohou v rámci smlouvy CAMPUS AGREEMENT bezplatně používat kancelářský balík Office 2010 - 2016 na PC technice v majetku VŠB-TU.
jed0040 7.1 38 * Microsoft Office licence není určená studentům a doktorandům, pokud na VŠB-TU nemají __alespoň částečný úvazek__
39 * Aktivace Office je provedena automaticky, mimo areál VŠB prostřednictvím VPN klienta interním KMS serverem
40 * Licence není trvalá a je __omezená trváním PP vztahu__
Denisa Wernerová 2.1 41
jed0040 7.1 42 == MS Office 2016 Pro Plus - zaměstnanci VŠB-TUO ( II. cloud varianta ) ==
vyv0010 1.10 43
Přemysl Kukla 25.1 44 * Studenti i zaměstnanci VŠB-TU mají na základě platné EES smlouvy možnost bezplatně stáhnout a instalovat kancelářský balík Office 2016 Professional Plus.
jed0040 7.1 45 * Licenci je možné používat __až na 5 desktopech__ (WIN, OSX), nebo mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android)
Přemysl Kukla 27.1 46 * Stažení SW probíhá přihlášením přes web [[MS Office 365>>url:https://office365.vsb.cz/||rel="__blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);" title="MS Office 365"]]
jed0040 17.1 47 * Součástí je cloudové uložiště s kapacitou 1TB (OneDrive) a 50GB email
jed0040 7.1 48 * Aktivace a deaktivace__ je závislá na univerzitním účtu__. Účet se musí každých 30 dnů připojit k internetu. Pokud k ověření nedojde, Office později přechází do režimu omezené funkcionality. (Read režim)
jed0040 4.1 49
jed0040 17.1 50 == (% style="font-size:22px" %)MS Windows - Studenti VŠB-TUO(%%) ==
jed0040 9.3 51
jed0040 11.2 52 * Studenti VŠB-TU mají v rámci programu Microsoft Student nárok na bezplatné stažení OS Windows 10 Education ([[( 1 )>>attach:VŠB-TUO - Technical University of Ostrava.docx||title="https://vsb-tuo.onthehub.com/"]])
Přemysl Kukla 31.1 53 * Stažení SW probíhá po registraci na webu [[OnTheHub>>url:https://vsb-tuo.onthehub.com/]] na základě platné emailové adresy @vsb.cz
jed0040 9.3 54 * Použití licence není nikterak limitováno a je trvalá
55
jed0040 17.1 56 (% style="color:inherit; font-family:inherit; font-size:22px" %)MS Office 2016 Pro Plus - Studenti VŠB-TUO
jed0040 9.3 57
Přemysl Kukla 25.1 58 * Studenti i zaměstnanci VŠB-TU mají na základě platné EES smlouvy možnost bezplatně stáhnout a instalovat kancelářský balík Office 2016 Professional Plus.
jed0040 9.3 59 * Licenci je možné používat __až na 5 desktopech__ (WIN, OSX), nebo mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android)
60 * Stažení SW probíhá přihlášením přes web [[MS Office 365>>url:https://office365.vsb.cz/]]
jed0040 17.1 61 * Součástí je cloudové uložiště s kapacitou 1TB (OneDrive) a 50GB email
jed0040 9.3 62 * Aktivace a deaktivace__ je závislá na univerzitním účtu__. Účet se musí každých 30 dnů připojit k internetu. Pokud k ověření nedojde, Office později přechází do režimu omezené funkcionality. (Read režim)
63
jed0040 7.1 64 **__Důležité:__**
jed0040 5.2 65
Denisa Wernerová 26.2 66 Instalační obrazy jsou ve formátu ISO a **MS Windows 7/8/10 nebo MS Office 2010/2013/2016 **můžete získat bez poplatku od Vašeho [[fakultního správce>>https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]].
jed0040 5.2 67
Přemysl Kukla 32.1 68 Vlastní instalace pak probíhá bez zadání aktivačního klíče s podmínkou, že PC bude po instalaci a** **pak vždy nejméně jednou za 180 dní připojeno do sítě TUONET (nebo [[přes VPN>>tuonet.vpn.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]]), aby proběhla aktivace pomocí [[KMS serveru>>doc:pc.sw.ms-aktivace.WebHome||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]].
jed0040 9.4 69
Přemysl Kukla 32.1 70 Při aktivaci Windows a Office 2010/2013/2016/2019 probíhá komunikace s aktivačním KMS serverem na portu 1688. Pokud používáte firewall je nutné tento port otevřít a operační systém Windows musí být aktualizován, jinak k aktivaci nedojde.
jed0040 7.1 71
Denisa Wernerová 26.2 72 Pro instalaci MS Windows a Office vždy kontaktujte [[fakultní správce SW>>url:https://innet.vsb.cz/cs/osobni-agenda/pomoc/technicke-kontakty/]]
jed0040 20.3 73
jed0040 7.1 74 Další podrobnosti ohledně aktivace operačního systému MS Windows a MS Office naleznete [[ZDE>>url:https://idoc.vsb.cz/xwiki/wiki/infra/view/pc/ms-aktivace||style="background-color: rgb(255, 255, 255);"]].
75
Přemysl Kukla 22.1 76
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava