Last modified by Denisa Wernerová on 03.08.2023 12:55

Show last authors
1 == Licence k OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365 na VŠB-TUO ==
2
3 Licence k desktopovým produktům OS Windows, kancelářskému balíku Office a ke cloudovým službám MS Office 365 jsou zaměstnancům VŠB-TUO poskytovány na základě smlouvy Campus and School Agreement a na ni navazující prováděcí smlouvy Enrollment for Education Solutions uzavřené mezi VŠB-TUO a společností Microsoft na období 1.6.2019 – 31.5.2022 a to včetně Software Assurance.
4 Nová smlouva EES sebou nese četné změny v licencování produktů společnosti Microsoft, viz. [[Enrollment for Education Solutions Licensing Guide>>https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigksqT8sLiAhWLMewKHUWjBsYQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FF%2F6%2F6%2FF6611596-992F-498A-A8EE-B0B39A6A4D0A%2FEnrollment_for_Education_Solutions_Licensing_Guide.pdf&usg=AOvVaw2nGSMeuCR6cVFM0rUYYwUB]].
5
6
7 === Licenční plány poskytované v rámci smlouvy Enrollment for Education Solutions ===
8
9 Rámcová smlouva EES opravňuje VŠB-TUO k využívání dvou licenčních plánů :
10
11 * plán Microsoft 365 A3
12 * plán Office 365 A1
13
14 Níže je uveden orientační seznam produktů zahrnutých do jednotlivých plánů. Podrobné a aktuální informace naleznete na stránkách společnosti Microsoft [[zde>>https://docs.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/microsoft-365-education]].
15
16 __**Plán Microsoft 365 A3**__
17 Plán v sobě zahrnuje licence na:
18
19 * operační systém Windows 10 Education E3
20 * kancelářský balík Office
21 * cloudové služby Office 365 A1
22 * Client Access Licence (CAL) - přístupové licence na Windows servery (Exchange, domovské adresáře a další sdílené složky na distribuovaném file systému, přístup do domény active directory)
23
24 (% style="color:#c0392b" %)Plánem Microsoft 365 A3 jsou v rámci VŠB-TUO pokryti výhradně zaměstnanci, kteří jsou členy LDAP skupiny MSLICENCE. Do této skupiny jsou zaměstnanci zařazováni automaticky v závislosti na pracovní pozici a typu pracovně-právního vztahu s univerzitou. Před instalací OS Windows nebo balíku Office na počítač přidělený zaměstnanci a při využívání služeb, které vyžadují CAL licenci, je nutno, aby správce ověřil, zda je zaměstnanec členem skupiny MSLICENCE a má tedy na licenci nárok. Ověření lze provést v Active Directory msad.vsb.cz přímo v uživatelském účtu daného uživatele. Správci, kteří nemají přístup do active directory budou moci využít speciální [[webovou aplikaci>>https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/pro-administratory/sprava-ldap-uctu/]]. Zaměstnanci bez nároku na plán Microsoft 365 A3 lze udělit výjimku na základě žádosti jeho nadřízeného v idesk.vsb.cz ve frontě „SW a licence“.
25
26 __**Plán Office 365 A1**__
27 Plán v sobě zahrnuje výhradně cloudové služby, jako např.:
28
29 * Office Online
30 * Exchange Online
31 * SharePoint Online
32 * Skype for Business Online
33
34 Plánem **Office 365 A1** jsou na VŠB-TUO pokryti všichni ostatní zaměstnanci, kteří nemají nárok na software zařazený v licenčním plánu Microsoft 365 A3.
35
36 __**Instalační média, instalace a aktivace software**__
37
38 **OS Windows**
39 Instalační média jsou stahována z Microsoft Volume Licensing Service Center a jsou zpřístupněna na adrese https://install.vsb.cz/ pouze fakultním a technickým správcům jmenovaným děkanem fakulty.
40 OS smí být instalován na počítače přidělené uživatelům s nárokem na plán Microsoft 365 A3 a dále na sdílené počítače v učebnách, laboratořích, knihovnách atd. Toto právo je uvedeno v [[Microsoft Product Terms>>https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products]] v kapitolách zaměřených na použití v laboratořích a učebnách.
41 Počítače, na které je OS Windows instalován, musí být zakoupeny s kvalifikujícím operačním systémem.
42 Aktivace operačního systému probíhá automaticky vůči KMS serverům na VŠB-TUO . Pro bezproblémovou aktivaci vůči KMS serverům je nutno PC minimálně jednou za 180 dní připojit do sítě TUONET.
43
44 __Poznámka:__
45 Licence k počítačovému operačnímu systému poskytnuté na základě tohoto programu jsou pouze licencemi na upgrade. Ke každému upgradovanému OS je nutno mít zakoupen některý z kvalifikujících operačních systémů uvedených v podmínkách produktu (viz. [[Microsoft Product Terms>>https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products]]).
46
47
48 **Kancelářský balík Office**
49 Kancelářský balík Office lze instalovat až na 5 různých zařízení uživatele s licencí na plán Microsoft 365 A3.
50 Balík Office existuje ve dvou formách:
51
52 * Office 365 ProPlus
53 * Office Professional Plus xxxx – Volume License (xxxx označuje číslo verze)
54
55 Pro balík Office 365 ProPlus jsou rychleji vydávány aktualizace a jsou do něj dříve implementovány nové funkce.
56
57 Office 365 ProPlus
58
59 * Instalaci lze stáhnout z cloudu MS Office 365 na adrese https://office365.vsb.cz pod účtem licencovaného uživatele. Software je aktivován vůči licenčním serverům společnosti Microsoft. Z důvodů reaktivace je nutno, aby se licencovaný uživatel pod svým účtem jednou měsíčně přihlásil do cloudu MS Office 365
60 * Lze instalovat rovněž na sdílená zařízení na učebnách, v laboratořích, v knihovnách, apod. Toto právo je uvedeno v [[Microsoft Product Terms>>https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products]] v kapitolách nazvaných „Použití v laboratořích nebo učebnách“. Instalace je prováděna v tzv. [[shared computer activation módu>>https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-shared-computer-activation-for-office-365-proplus]]. K instalaci je nutno využít [[Office Deployment Tool>>https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-the-office-2016-deployment-tool]]. I v tomto případě je software aktivován vůči licenčním serverům společnosti Microsoft.
61
62 Office Professional Plus xxxx – Volume License
63
64 * Instalační média k verzím Office Professional Plus 2010 a 2016 jsou stahována z Microsoft Volume Licensing Service Center a jsou zpřístupněna na adrese https://install.vsb.cz/ pouze fakultním a technickým správcům jmenovaným děkanem fakulty
65 * Instalace Office Professional Plus 2019 probíhá s využitím [[Office Deployment Tool>>https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/overview-of-the-office-2016-deployment-tool]]. Takto instalovaný software se aktivuje vůči KMS serverům VŠB-TUO.
66
67
68 === Studentské benefity ===
69
70 Pořízení licencí k vybraným produktům opravňuje k získání korespondujícího předplatného k licencím pro studenty v téže organizaci bez dalších poplatků.
71 Studenti VŠB-TUO mají tedy nárok na:
72
73 **OS Windows**
74
75 * Studenti mají nárok na bezplatný upgrade na Windows 10 Education
76 * (% style="color:#333333; font-family:~"Helvetica~",sans-serif; font-size:10.5pt" %)Stažení se řeší registrací na webu (% style="color:#404040; font-family:~"Verdana~",sans-serif" %)[[https:~~/~~/vsb-tuo.onthehub.com/>>url:https://vsb-tuo.onthehub.com/]](%%).
77 * Licence není časově omezena, je trvalá
78
79 **Kancelářský balík Office**
80
81 * bezplatné stažení balíku Office 365 ProPlus z MS Office 365 (student se přihlašuje na adrese https://office365.vsb.cz pod svým účtem osCislo@vsb.cz s SSL/LDAP heslem)
82 * instalaci staženého software až na 5 zařízeních
83 ** desktopech (Windows, OSX)
84 ** mobilních zařízeních (WP, iPhone, Android)
85 * software je aktivován vůči serverům společnosti Microsoft a vyžaduje reaktivaci každých 30 dní
86
87 Stručně o této problematice pojednává [[Enrollment for Education Solutions Licensing Guide>>https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwigksqT8sLiAhWLMewKHUWjBsYQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdownload.microsoft.com%2Fdownload%2FF%2F6%2F6%2FF6611596-992F-498A-A8EE-B0B39A6A4D0A%2FEnrollment_for_Education_Solutions_Licensing_Guide.pdf&usg=AOvVaw2nGSMeuCR6cVFM0rUYYwUB]].
88
89 Podrobné informace pak naleznete v [[Microsoft Product Terms>>https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products]].
90
91
92 __**Důležité**__
93 Software aktivovaný vůči KMS serverům na VŠB-TUO (OS Windows a balík Office Professional Plus xxxx – Volume License) komunikuje s KMS serverem na portu **1688**. Pokud používáte firewall, je nutno tento port otevřít.
94 Pro instalaci MS Windows a Office vždy kontaktujte **fakultního nebo technického správce.**
95 Další podrobnosti ohledně aktivace operačního systému MS Windows a MS Office naleznete vůči KMS serverům na VŠB-TUO [[ZDE>>doc:pc.sw.ms-aktivace.WebHome]].