Wiki source code of Informace

Last modified by on 31.01.2019 08:50

Show last authors
1 **Virtuální infrastrukturu spravovaná CIT:**
2
3 Servery jsou rozdělené do dvou geografický datových center. Infrastruktura se rozšiřuje s ohledem na požadavky na velikost dostupných zdrojů.
4
5 **Výhody virtualizace:**
6
7 * využití sdílených prostředků (CPU, RAM, storage)
8 * velký výkon
9 * dostatek procesorového času
10 * vysoká dostupnost
11 * odstínění od problémů s HW
12 * migrace stávajících fyzických serverů na virtuální bez nutnosti reinstalace
13
14 **Nevýhody virtualizace:**
15
16 * licenční omezení ze strany poskytovatelů SW
17 * problematický běh Java VM
18
19 **Návody:**
20
21 Návody pro práci s VI jsou k nalezení zde:
22
23 [[https:~~/~~/idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/dac/vi/vi-navody-65/>>url:https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/view/dac/vi/vi-navody-65/]]
24
25
26 (((
27 **Tipy:**
28
29 (% style="color:#ff0000" %)Před ukončením práce ve VI se ujistěte, že nemáte připojené lokální CD/DVD/Image na virtuálech.
30
31 1. Pokud nepotřebujete snapshoty, nepoužívejte je, degradují výkon virtuálního stroje.
32 1. Na virtuálních strojích nepoužívejte spořiče obrazovky (jak Win, tak Linux) a to ani spořič úvodní obrazovky (pre-logon). HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop, ScreenSaveActive = 0.
33 1. Pokud nepotřebujete grafické rozhraní, zbytečně jej neinstalujte.
34 1. Pokud jej potřebujete, vypněte efekty, které nejsou potřebné (přetahování plných oken, stíny ikon, myší apod.).
35 )))
© 2015 - 2020 CIT, VŠB-TUO Ostrava