Ukončení podpory MS Office 2016 a 2019 pro přístup ke službám MS 365

Last modified by Martin Výlet on 02.10.2023 18:39

Společnost Microsoft oznámila ukončení podpory produktů MS Office 2016 a 2019 pro přístup ke službám Microsoft 365, tedy i k Exchange (poštovní služby). Pro přístup je nadále možno používat verze MS Office 2021 a aplikace spadající pod Microsoft 365.

Více informací: https://learn.microsoft.com/en-us/deployoffice/endofsupport/microsoft-365-services-connectivity