Přehled registrovaných zařízení

Last modified by on 03.08.2023 14:17

Nově jsme zavedli informační službu, díky které si můžete zobrazit seznam zařízení, která jsou registrována na vaše jméno v rámci univerzity. Tato služba je dostupná na stránce: https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/..

 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava