Přehled registrovaných zařízení

Last modified by on 02.02.2021 15:11

Nově jsme zavedli informační službu, díky které si můžete zobrazit seznam zařízení, která jsou registrována na vaše jméno v rámci univerzity. Tato služba je dostupná na stránce: https://innet.vsb.cz/cs/uzivatelsky-ucet/registrovana-zarizeni/..

Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava