Doplnění návodu "Práce s IT v prostředí mimo univerzitu"

Last modified by on 10.12.2020 10:03

Do manuálu Práce s IT v prostředí mimo univerzitu jsme přidali sekci Technické vybavení a platformy pro komunikaci.
Součástí sekce je dokument, který by vám měl pomoci s výběrem vhodného vybavení pro pořádání videohovorů, a jednoduchý popis platforem pro pořádání těchto online schůzek.
Rovněž jsme upravili a doplnili Stručný návod k MS Teams.

Tags:
 
© 2015 - 2023 CIT, VŠB-TUO Ostrava