Archive

Last modified by Administrator on 03.08.2023 14:17

Blog - posts for October 2020

Oct 15 2020

Doplnění návodu "Práce s IT v prostředí mimo univerzitu"

Do manuálu Práce s IT v prostředí mimo univerzitu jsme přidali sekci Technické vybavení a platformy pro komunikaci.
Součástí sekce je dokument, který by vám měl pomoci s výběrem vhodného vybavení pro pořádání videohovorů, a jednoduchý popis platforem pro pořádání těchto online schůzek.
Rovněž jsme upravili a doplnili Stručný návod k MS Teams.