Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 07.06.2024 12:51

From version 12.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:44
Change comment: Renamed back-links.
To version 11.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:44
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -48,4 +48,4 @@
48 48  
49 49  VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
50 50  
51 -* [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
51 +* [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.postsignum]]