Changes for page Certifikáty na VŠB-TUO

Last modified by Denisa Wernerová on 07.06.2024 12:51

From version 13.1
edited by Denisa Wernerová
on 03.08.2023 12:46
Change comment: Imported from XAR
To version 12.1
edited by Denisa Wernerová
on 29.08.2017 12:44
Change comment: Renamed back-links.

Summary

Details

Page properties
Content
... ... @@ -1,47 +1,51 @@
1 1  {{info}}
2 2  (% style="font-size: 18px;" %)Důležité informace(%%)
3 3  
4 -**Podporované prohlížeče:**
5 -* Podporované jsou všechny webové prohlížeče, které obsahují podporu JavaScriptu. V prohlížečích Firefox do verze 68 etně, Safari a v Internet Exploreru (nikoliv Edge) se osobní certifikáty generují pomocí nativního kódu přímo v prohlížeči.
4 +**Konec podpory prohlížeče Chrome:**
5 +* Google zavrhl generování žádosti o certifikát ve svých prohlížečích. Od verze 49 prohlížeče Chrome nelze o certifikát požádat. Použijte prosím jiný prohlížeč a sledně certifikát do Chrome naimportujte.
6 6  {{/info}}
7 7  
8 8  Certifikát se často přirovnává k osobním dokladům (pas nebo občanský průkaz). Zatímco osobní doklady se vydávají v tištěné podobě, certifikát je digitálně podepsanou datovou strukturou. Následující certifikáty můžete potřebovat např. pro zabezpečení elektronické pošty (digitální podpis, šifrování zpráv), autentizaci k síťovým službám atd.
9 9  
10 -Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
10 +Uživatelské požadavky a dotazy týkající se serverových TCS certifikátů podávejte prostřednictvím [[Helpdesku CIT VŠB-TU Ostrava>>url:http://idesk.vsb.cz]].
11 +
12 +* [[image:ic_ca.gif]] [[Osobní certifikáty TCS (TCS-P)>>uzivatel.certifikaty||anchor="TCS_osobni"]] (podpisové)
13 +* [[image:ic_ca.gif]] [[Serverové certifikáty TCS>>uzivatel.certifikaty||anchor="tcs_certifikat"]]
14 +* [[image:ic_ca.gif]] [[Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu.>>uzivatel.certifikaty||anchor="kvalifikovany_certifikat"]]
11 11  
12 12  
13 13  == Certifikáty Trusted Certificate Service: ==
14 14  
15 -Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Sectigo, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
19 +Trusted Certificate Service (dále jen TCS) umožňuje vydávání osobních a serverových digitálních certifikátů. Služba je nabízena výzkumným a vzdělávacím institucím. Certifikáty jsou poskytovány společností Digicert, jednou z největších světových certifikačních autorit. Certifikáty certifikační autority jsou standardně obsaženy v základní instalaci většiny prohlížečů a e-mailových klientů. Z tohoto důvodu **není nutná** instalace žádných dalších kořenových certifikátů. VŠB - Technická univerzita Ostrava zprostředkovává vydání certifikátů skrze CESNET, z.s.p.o. a vystupuje pouze jako registrační autorita. Formálním garantem vydávání certifikátů TCS je rektor VŠB - Technické univerzity Ostrava.
16 16  
17 17  === 1. Osobní certifikáty TCS (TCS-P) a Osobní eScience certifikáty: ===
18 18  
19 -Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
23 +Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány studentům a zaměstnancům VŠB**(%%) - Technické univerzity Ostrava.
20 20  
21 -Slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. SdružeCESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřujetšina běžných klientů elektronické pošty.
25 +{{id name="TCS_osobni"/}}[[**Osobní certifit TCS**>>url:https://tcs.cesnet.cz/]] (podpisový)
22 22  
23 -* [[Postup pro vygeneroní a import osobního certifikátu>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
27 +* slouží k zabezpečení elektronické pošty a k autentizaci pro přístup k síťovým službám. SdružeCESNET je vydává v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných klientů elektronické pošty.
24 24  
29 +* [[Postup pro vygenerování certifikátu v prohlížeči Mozilla Firefox a import v poštovním klientovi>>doc:uzivatel.certifikaty.os-cer-tcs.WebHome]]
30 +{{id name="tcs_certifikat"/}}
31 +
25 25  === 2. Serverové certifikáty TCS: ===
26 26  
27 -Vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost Sectigo. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color:#990000" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
34 +vydává CESNET v rámci projektu Trusted Certificate Service. Aktuálně je vydavatelem těchto certifikátů rovněž společnost DigiCert. Jejím kořenovým certifikátům implicitně důvěřuje většina běžných internetových prohlížečů. Tyto certifikáty jsou (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydávány pouze důvěryhodným serverům v doménách vlastněných univerzitou.**
28 28  
29 -* [[Formulář k vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>https://tcs.cesnet.cz/requestform/form]]
30 -* [[Návod k vytvoření žádosti o serverový certifikát TCS>>https://pki.cesnet.cz/cs/st-guide-tcs-server2.html]]
36 +**Podrobný postup vytvoření žádosti o certifikát**, registrace a vydání certifikátu je popsán v návodu [[Serverové cerifikáty TCS>>url:http://tcs.cesnet.cz||rel="__blank"]].
37 +
38 +* Pro vygenerování žádosti můžete použít [[generátor konfigurace pro OpenSSL>>url:https://tcs.cesnet.cz/requestconfig/]]. Žádost se vkládá na stránce [[Žádost o TCS serverový certifikát>>url:https://tcs.cesnet.cz/]]. V případě potíží můžete kontaktovat [[Helpdesk CIT>>doc:helpdesk.WebHome]] nebo napsat požadavek do fronty [[Certifikáty>>url:https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]].
39 +* Pro vygenerování žádosti o Serverový certifikát TCS je nutné se přihlásit pomocí [[federace eduID.cz>>doc:servery.eduid.WebHome]].
31 31  
32 32  
33 33  == Speciální typy certifikátů na VŠB: ==
34 34  
35 35  Tyto certifikáty nejsou obecně určeny pro širokou veřejnost.
45 +{{id name="kvalifikovany_certifikat"/}}
36 36  
37 -=== 3. Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
47 +=== Kvalifikované certifikáty ve smyslu Zákona 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu ===
38 38  
39 -VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color:#990000" %)**vydání je zpoplatněno.**
49 +VŠB-TUO sama neprovozuje certifikační autoritu ve smyslu Zákona. Pokud zaměstnanec univerzity potřebuje vydat kvalifikovaný certifikát, ve kterém je vyznačen jeho poměr k univerzitě, pořídí jej na základě hromadné smlouvy mezi VŠB-TUO a Českou poštou. Pro jednání s Českou poštou (respektive její [[PostSignum QCA>>url:http://www.postsignum.cz/]]) v této věci byli oprávněnými osobami jmenováni [[Ivan Peroutka>>url:http://profily.vsb.cz/PER58/]] a [[Šárka Kubicová>>url:http://profily.vsb.cz/KUB60/]]. Tento certifikát nelze použít pro připojování k Wi-Fi. Jeho (% style="color: rgb(153, 0, 0);" %)**vydání je zpoplatněno.**
40 40  
41 41  * [[Postup získání kvalifikovaného certifikátu u certifikační autority PostSignum QCA>>doc:uzivatel.certifikaty.postsignum.WebHome]]
42 -
43 -Sdružení CESNET pořídilo v rámci systému RemSig Hardware security module (HSM). HSM je zařízení, které uchovává kvalifikovaný certifikát CA PostSignum v souladu s příslušným zákonem. V současné době je toto řešení určené **především pro hromadné podepisování dokumentů**, které vyžadují kvalifikovaný podpis. Pro tyto účely existuje API, které využívají informační systémy.
44 -
45 -Jestliže však potřebujete pro individuální využití kvalifikovaný certifikát pro vytváření kvalifikovaného podpisu (tzn. uložený na tokenu), zadejte do [[IDESKu>>https://idesk.vsb.cz/Ticket/Create.html?Queue=35]] požadavek na "Kvalifikovaný certifikát uložený na kvalifikovaném prostředku".
46 -
47 -Služba je popsána na stránce https://eidas.cesnet.cz/cs/members/remsig