Last modified by on 29.08.2017 12:43

Show last authors
1 Síť VŠB-TUO podporuje multicastový provoz a příjem IPv4 multicastových paketů. Seznam i obsah multicastových skupin je přejímán ze sítě CESNET2. Často jsou multicastové přenosy využívány pro přenos videa různých konferencí nebo seminářů. Multicastový provoz je také používán pro distribuci audio záznamů.
2
3 Multicastový provoz není šířen do bezdrátových sítí a k uživatelům připojeným prostřednictvím VPN. Toto technické omezení je aplikováno pro velké nároky multicastového provozu na kapacitu přenosového kanálu (řádově megabity za sekundu). Multicastový provoz můžete přijímat pouze v síti VŠB-TUO, v sítích komerčních operátorů (a tedy např. na Vašem domácím připojení) nebývá tento druh provozu podporován.
4 \\
5
6 **Upozornění**
7
8 Streaming televizních programů pomocí multicastu neprovozuje VŠB-TUO. Počítačová síť VŠB-TUO pouze umožňuje příjem, tj. přenos multicastových paketů. VŠB-TUO proto nijak negarantuje a nebude garantovat provoz této služby, příjem seznamu kanálů pomocí protokolu SAP, popř. aktuálnost playlistu níže.
9 \\
10
11 **Playlist ke stažení**
12
13 Pro příjem multicastového vysílání můžete využít např. tento[[ playlist>>attach:playlist.m3u]].
14 \\
15
16 **Mulitcastové vysílání sítě SANET a protokol SAP ve VLC playeru**
17
18 U mulitcastového vysílání sítě [[SANET>>url:http://www.sanet.sk/siet_topologia.shtm]] můžete využít protokol [[**SAP**>>url:http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Announcement_Protocol]], který lze přijmout na multicastové adrese **233.10.47.10. **Protokol SAP Vám zajistí aktuální nabídku vysílaných streamů a automaticky sestaví playlist. Jeho použití a nastavení pro různé přehrávače se liší.
19
20 Pro VLC (ver. 1.0.2.) postupujte takto:
21
22 1. Tools → Preferences
23 1. Show Settings → "All"
24 1. Playlist → Service Discovery: zaškrtnout položku "SAP Announcements"
25 1. Playlist → Service Discovery → SAP
26 1. SAP Multicast Address → <adresa viz výše>
27 1. Zaškrtnotut "IPv4 a IPv6 SAP"
28 1. Save
29
30 Po dokončení by se Vám měl zobrazit aktuální playlist (View -> Playlist) nabízeného multicastového vysílání. Jelikož zdroje vysílání (viz výše) nejsou umístěny ani je nijak nespravuje VŠB-TUO, nelze tuto službu garantovat.
31 \\
32
33 **Kodeky**
34
35 Video streamy bývají obvykle ve formátu MPEG4 popř. MPEG2. Pro sledování přenosů je nutné instalovat běžné sady [[kodeků>>url:http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/kodeky/codecpack/]]. Poté můžete přehrávat jednotlivé streamy přehrávačem videa [[VLC Media Player>>url:http://www.videolan.org/vlc/]] (existují verze pro Windows i Linux).
36 \\
37
38 **Je Váš obraz při sledování multicastového vysílání "roztrhaný a zeleně kostičkovaný"?**
39
40 Je možné, že se snažíte dívat na RTP/UDP stream jako na syrový UDP stream. Tento problém jsme zaznamenali především s přechodem od VLC verze 0.8.x (která RTP/UDP automaticky detekovala) na verzi 0.9.x (která vyžaduje správné nastavení). V takovém případě pomůže, změníte-li v adrese streamu udp:~/~/ na rtp:~/~/
41 [zdroj informace: http://televize.sh.cvut.cz/faq.html ].
42 \\
43
44 **Práce s VLC Media Playerem (0.9.9a)**
45
46 * Playlist → Load Playlist File ... <zvolte soubor s playlistem>
47 * Playlist → Show Playlist ... <zobrazí se seznam kanálů>
48 ** Dvojklikem na název kanálu spustíte jeho přehrávání
© 2015 - 2019 CIT, VŠB-TUO Ostrava